Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(//media/k2/items/cache/0b4dd5d2363c43d5951db4d831019a84_M.jpg) is not within the allowed path(s): (E:/Inetpub/vhosts/worldenergynews.gr\;C:\Windows\Temp\) in E:\Inetpub\vhosts\worldenergynews.gr\httpdocs\lib.php on line 113

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(//media/k2/items/cache/0b4dd5d2363c43d5951db4d831019a84_L.jpg) is not within the allowed path(s): (E:/Inetpub/vhosts/worldenergynews.gr\;C:\Windows\Temp\) in E:\Inetpub\vhosts\worldenergynews.gr\httpdocs\lib.php on line 113

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(//media/k2/items/cache/0b4dd5d2363c43d5951db4d831019a84_M.jpg) is not within the allowed path(s): (E:/Inetpub/vhosts/worldenergynews.gr\;C:\Windows\Temp\) in E:\Inetpub\vhosts\worldenergynews.gr\httpdocs\lib.php on line 113

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(//media/k2/items/cache/0b4dd5d2363c43d5951db4d831019a84_M.jpg) is not within the allowed path(s): (E:/Inetpub/vhosts/worldenergynews.gr\;C:\Windows\Temp\) in E:\Inetpub\vhosts\worldenergynews.gr\httpdocs\lib.php on line 113
Sunlight: Τη μη διανοµή κερδών αποφάσισε η ετήσια Τακτική Γ.Σ.

Sunlight: Τη μη διανοµή κερδών αποφάσισε η ετήσια Τακτική Γ.Σ.

Sunlight: Τη μη διανοµή κερδών αποφάσισε η ετήσια Τακτική Γ.Σ.
Αποφασίστηκε οµόφωνα ότι η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανοµή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
Τη μη διανοµή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζηµιών προηγούµενων χρήσεων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Sunlight, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2019.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (29/5/2019) ανακοίνωση, η «Συστήματα Sunlight ABEE» σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 28η Μαίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα και ώρα 13:00 µ.µ. πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερµού 2 στην Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.
Στην Γενική Συνέλευση παρέστη, εκπροσωπούµενη νόµιµα από τον κο Γεώργιο Ξηρουχάκη µε βάση το από 08/05 /2019 πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η µοναδική µέτοχος της Εταιρίας, ήτοι η εταιρεία µε την επωνυµία «OLYMPIA GROUP LTD», η οποία εδρεύει στη Λεµεσό Κύπρου, επί των οδών Αρχ. Μακαρίου III & Νικολάου Γύζη 2, µε δεκαπέντε εκατοµµύρια εκατόν πενήντα µία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (15.151.860) µετοχές και µε δικαίωµα ισάριθµων ψήφων, ήτοι υπήρχε νόµιµη απαρτία µε ποσοστό 100% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆άταξης.
Για το πρώτο θέµα: Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και των επ’ αυτών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
∆ιαβάζεται ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάµενους.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενηµερώνει τον παριστάµενο µέτοχο για τα πεπραγµένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά µε τη χρήση 2018, µε βάση τις προβλεπόµενες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των µελών της.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ∆Σ και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018 έως 31.12.2018, την έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και την έγκριση της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Για το δεύτερο θέµα: ∆ιάθεση κερδών χρήσης 2018
Επί του θέµατος αυτού, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της Γ.Σ., αποφασίστηκε οµόφωνα ότι η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανοµή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζηµιών προηγούµενων χρήσεων.
Για το τρίτο θέµα: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
Η Γενική Σύνέλευση εγκρίνει οµόφωνα και παµψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το ∆ιοικητικό Σύµβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
Σε συνέχεια αυτού, η Γενική Συνέλευση επίσης απαλάσσει οµόφωνα και παµψηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 καθώς και για τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Για το τέταρτο θέµα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωµατικού, για την χρήση 2019 και καθορισµός της αµοιβής τους
Κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου για την ανανέωση της συνεργασίας της Εταιρείας µε την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου κατά την τρέχουσα χρήση, η οποία διατέθηκε στους παρευρισκόµενους, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα ως τακτικό ελεγκτή της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 τον Νικόλαο-Χρήστο Μαντζούνη µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 40511 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον Παναγιώτη Νούλα µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 40711, αµφότερα µέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton. Η αµοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί µε ειδική συµφωνία των µερών.
Για το πέµπτο θέµα: Έγκριση αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χρήσης 2018 και καθορισµός ύψους των αµοιβών τους για την χρήση 2019.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει οµόφωνα τις ήδη καταβληθείσες αµοιβές για την εταιρική χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 προς τα µέλη του συνολικού ύψους 108.850,00 Ευρώ.
Επιπλέον εγκρίνονται οι ήδη καταβληθείσες αµοιβές ποσού 35.750,00 Ευρώ προς τα µέλη ∆Σ της ήδη απορροφηθείσας Sunlight Recycling SA για την περίοδο 1.1.2018 έως 30.11.2018, οπότε και ολοκληρώθηκε η ως άνω απορρόφηση.
Όσον αφορά στην χρήση του έτους 2019, αποφασίστηκε οµόφωνα η προέγκριση αµοιβών συνολικού ύψους έως 39.000,00 ευρώ για τα εκτελεστικά και έως 150.000,00 ευρώ για τα µη εκτελεστικά µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 109 παρ. 4 Ν. 4548/18.
Για το έκτο θέµα: Προσαρµογή του Καταστατικού σύµφωνα µε τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει
Τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6-18, 20 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείµενο
Αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση η προσαρµογή του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρίας σύµφωνα µε τον Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήµερα, και ειδικότερα µε την τροποποίηση των άρθρων 1, 6-11, 13 και 15-20 του ισχύοντος καταστατικού, ως ακολούθως:
- Στο άρθρο 1 προστίθεται η ένδειξη «µονοµετοχική» ενόψει της παρούσας µετοχικής συνθέσεως της Εταιρείας και σύµφωνα µε τον Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 6 προσαρµόζονται οι όροι και προϋποθέσεις των έκτακτων αυξήσεων κεφαλαίου στο νέο πλαίσιο που καθιερώνει ο Ν. 4548/18, ενώ προσαρµόζεται και η προθεσµία εξασκήσεως του δικαιώµατος προτιµήσεως στο νέο ελάχιστο εκ του νόµου (14 ηµέρες).
- Στο άρθρο 7 καταργείται η δυνητική έκδοση ανωνύµων µετοχών και η διάκριση οριστικών – προσωρινών τίτλων µετοχών, σύµφωνα µε τον Ν. 4548/18. Προστίθεται περαιτέρω η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου µετόχων.
- Στο άρθρο 8 προσαρµόζεται το λεκτικό του σύµφωνα µε τον Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 9 προσαρµόζεται η κατ’ εξαίρεση παράταση της θητείας των µελών ∆Σ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 11, προσαρµόζονται οι αναφορές στις διατάξεις του Ν. 4548/18, ιδίως σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης και την υπογραφή των πρακτικών από όλα τα µέλη, ενώ απαλείφεται η αναφορά σε µυστική ψηφοφορία του ∆Σ κατά την συγκρότησή του.
- Στο άρθρο 14, παραλείπονται αναφορές σε δηµοσιεύσεις που έχουν ήδη καταργηθεί και προσαρµόζονται αναφορές στις διατάξεις του Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 16, προσαρµόζεται η προθεσµία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως τη δέκατη ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα από τη λήξη της εκάστοτε χρήσης. Προσαρµόζεται επίσης ο τρόπος δηµοσίευσης της προσκλήσεως Γ.Σ. µε βάση τα κατά νόµον ισχύοντα (διαδικτυακός τόπος ΓΕΜΗ), διατηρουµένης όµως και της δυνατότητας ατοµικής ειδοποιήσεως των µετόχων µέσω email.
- Στο άρθρο 17, παραλείπονται αναφορές που προκύπτουν από την εκ του νόµου ρύθµιση.
- Στο άρθρο 18, παραλείπεται η αναφορά στην ήδη καταργηθείσα διάταξη περί υποχρεωτικής παράστασης συµβολαιογράφου σε ΓΣ όπου παρίσταται µόνο ένας µέτοχος.
- Στο άρθρο 19, προσαρµόζεται η αναφορά στις κείµενες διατάξεις για την κατάρτιση, έλεγχο και έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.
- Στο άρθρο 20, προσαρµόζεται η µεταβατική διάταξη του καταστατικού σχετικά µε τα ζητήµατα διαχρονικής εφαρµογής των ρυθµίσεων του Ν. 4548/2018.
Για το έβδοµο θέµα: Παροχή έγκρισης συναφθεισών εντός της χρήσεως του 2018 συµβάσεων µε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920
Εγκρίνονται οµοφώνως από την Γενική Συνέλευση όλες οι συναφθείσες εντός της χρήσεως του 2018 συµβάσεις (οιασδήποτε φύσεως) της Εταιρείας µε τα µέλη ∆Σ, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του τρίτου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/20, όπως παρατίθενται σε Παράρτηµα στην παρούσα.
Ως προς την έγκρισή τους, κρίθηκε οµοφώνως ότι οι όροι των συµβάσεων υπηρετούν το εταιρικό συµφέρον, καθώς προάγουν την εύρυθµη λειτουργία και ενισχύουν την δραστηριότητα αυτής, υπό εύλογους όρους αγοράς.
Για το όγδοο θέµα: Έγκριση συµµετοχής µελών του ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη ∆ιοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την Εταιρεία. Αποφασίζεται οµοφώνως από την Γενική Συνέλευση η χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή την διεύθυνση άλλων εταιρειών, των οποίων ιδρυτές, κύριοι µέτοχοι ή µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτών είναι η Εταιρεία, ιδρυτές ή κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας.
Για το ένατο θέµα: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
Ο Πρόεδρος της ΓΣ αναφέρθηκε στην εισήγηση του ∆Σ για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπή Ελέγχου, η οποία προτείνεται να αποτελείται στο σύνολό της από µη εκτελεστικά µέλη του ∆Σ, ως εξής:
1. ∆ηµήτριος Γκούµας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
2. Αλέξανδρος Μάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ.
3. Στέργιος Νέζης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ
Για το δέκατο θέµα: ∆ιάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεµάτων γενικού ενδιαφέροντος.
∆εν τέθηκε κάποιο έτερο θέµα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.
Για το ενδέκατο θέµα: Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείµενο
Πέραν των ανωτέρω, προτάθηκε από τον µοναδικό παριστάµενο ως άνω µέτοχο της Εταιρείας η εξέταση του παρόντος πρόσθετου, εκτός ηµερησίας διατάξεως, θέµατος σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να διευρυνθεί ο εµπορικός της σκοπός και στην παροχή υπηρεσιών µίσθωσης µπαταριών και άλλων προϊόντων.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr