Προβάδισμα Μυτιληναίου με Protergia στα μερίδια των ιδιωτών παρόχων τον Αύγουστο του 2019

Προβάδισμα Μυτιληναίου με Protergia στα μερίδια των ιδιωτών παρόχων τον Αύγουστο του 2019
Άνοδος κατά 0,71% από το 73,47% στο 74,18% σημείωσε το μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια κατά τον Αύγουστο του 2019
Η Παραγωγή από Μονάδες Φυσικού Αερίου, η Παραγωγή των ΑΠΕ και οι Εισαγωγές σημείωσαν αύξηση (34%, 9% και 4% αντίστοιχα) ενώ μειώθηκαν σημαντικά οι Εξαγωγές (-61%), η Λιγνιτική και η Υδροηλεκτρική Παραγωγή (-46% και -9% αντίστοιχα) τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018.
Η συνολική ζήτηση αυξήθηκε (3,8%) συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα ποσοστά στην μηνιαία παραγωγή ανά τύπο καυσίμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν: για το Φυσικό Αέριο 43,01%, τις ΑΠΕ 28,11%, τον Λιγνίτη 19,69%, τους ΥΗΣ 9,19%. Το σύνολο των Εισαγωγών για τον μήνα Αύγουστο ανήλθε στις 947 GWh και των Εξαγωγών στις 200 GWh.

Στα μερίδια ο Μυτιληναίος με την Protergia προπορεύεται ελαφρά έναντι του Ήρωνα.

    Ήρων: 5,07 (5,26) με 2,83% στη ΧΤ και 2,24% στη ΜΤ.
    Μυτιληναίος (Protergia): 5,09 (5,17) με 2,45% στη ΧΤ, 2,62% στη ΜΤ και 0,02% στην ΥΤ.
    Elpedison: 3,79 (4,03) με 2,04%, 1,55% και 0,20%.
    Watt & Volt: 2,23 (2,25) με 1,91% στη ΧΤ και 0,32% στη ΜΤ.
    NRG: 2,15 (2,23) με 0,93% και 1,22%.
    Volterra: 1,80 (1,83) με 0,92% και 0,88%.
    ΕΛΤΑ: 1,00 (1,09) με 0,48% και 0,52%.
    Αέριο Αττικής (Φυσικό Αέριο): 0,91 (0,95) με 0,49% και 0,41%.
    ΚΕΝ: 0,88 (0,90) με 0,80% και 0,07%.
    Volton: 0,69 (0,62) με 0,66% και 0,03%.
    ΕΠΑ ΘΕΣΣ (ZeniΘ): 0,67 (0,65) με 0,43% και 0,24%.
    ΟΤΕ: 0,49 (0,47) με 0,44% και 0,05%.
    Viener: 0,19 (0,24) με 0,00% και 0,18%.
    Green: 0,16 (0,17) με 0,14% και 0,01%.
    Growth: 0,06 (0,05) με 0,03% και 0,03%.
    Interbetton: 0,04 (0,05) με 0,00% και 0,04%.
 
Η συνολική ζήτηση αυξήθηκε (3,8%) συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. 
Τα ποσοστά στην μηνιαία παραγωγή ανά τύπο καυσίμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν: για το Φυσικό Αέριο 43,01%, τις ΑΠΕ 28,11%, τον Λιγνίτη 19,69%, τους ΥΗΣ 9,19%. 
Το σύνολο των Εισαγωγών για τον μήνα Αύγουστο ανήλθε στις 947 GWh και των Εξαγωγών στις 200 GWh.
www.worldenrgynews.gr

Σύμφωνα πάντα με το δελτίο του ΕΝΕΧ, η μέση ΟΤΣ Αυγούστου ήταν 64,02 €/ΜWh, αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 1,88 €/ΜWh, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους αυξήθηκε κατά 0,19 €/ΜWh και ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων δώδεκα μηνών (-3,13 €/ΜWh).
Το 66,80% των ωρών του μήνα όρισαν ΟΤΣ οι Mονάδες Φυσικού Aερίου.
www.worldenrgynews.gr

worldenergynews.gr