Τα νούμερα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Τα νούμερα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ έδειξε μια σημαντική αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 68% στα 95,6 εκατ ευρώ.
Παράλληλα η σχέση ξένων προς ίδια διαμορφώθηκε στο 2,1 /1 αφού οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 2,74 δισ ενώ τα ίδια κεφάλαια είναι στα 1,3 δισ.
Τούτων δοθέντων η κεφαλαιοποίηση θα πρέπει να ξεπεράσει το 1 δισ ευρώ και να δοκιμάσει τα υψηλά επίπεδα του 2017, δηλαδή τα 4 ευρώ.
Ο όμιλος χρηματοδοτεί ταυτόχρονα επενδύσεις και πωλήσεις, δείχνει όμως ότι η είσοδος κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές έχει αποφέρει αποτελέσματα.
Σημειώνεται ότι τα σχόλια αυτά δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση μετοχών.
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr