ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 93% της παραγωγής ΑΠΕ Αυγούστου

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 93% της παραγωγής ΑΠΕ Αυγούστου
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν επιπλέον 320 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 141.911,58 € (93% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).

www.worldenergynews.gr