«Ξεκλειδώνει» η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους ΑΠΕ, ύψους 15 εκατ. ευρώ, για την τριετία 2015 - 2017

«Ξεκλειδώνει» η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους ΑΠΕ, ύψους 15 εκατ. ευρώ, για την τριετία 2015 - 2017

Το ανταποδοτικό τέλος ΑΠΕ θεσπίσθηκε το 2010 και αποτελεί το 1% του τζίρου των σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες του World Energy News, το ποσό που αναλογεί στο ανταποδοτικό τέλος ΑΠΕ για την τριετία 2015 - 2017 και το οποίο πρόκειται να καταβληθεί άμεσα στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία για την καταβολή των ποσών θα δρομολογηθεί μέσω τροπολογίας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύσταση της «Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», το οποίο θα κατατεθεί εντός Νοεμβρίου.
Για τον επιμερισμό των 15 εκατ. ευρώ, το επόμενο βήμα είναι να αναρτήσει ο ΔΕΔΔΗΕ τους τελικούς πίνακες των αριθμών παροχής των δικαιούχων νοικοκυριών, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η υποβολή ενστάσεων και οριστικοποιηθούν οι σχετικές λίστες.
Στη συνέχεια, οι πίνακες θα προωθηθούν στον ΔΑΠΕΕΠ, ώστε οι προμηθευτές να πιστωθούν τα αντίστοιχα ποσά και, με τη σειρά τους, να τα «μεταφέρουν» στους δικαιούχους μέσω εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.
Το ανταποδοτικό τέλος ΑΠΕ θεσπίσθηκε το 2010, προβλέποντας την καταβολή του 1% του τζίρου των σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα) στους οικιακούς καταναλωτές των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων στις οποίες είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί.

Έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος

Τα ποσά από τους παραγωγούς ΑΠΕ παρακρατούνται από τον ΛΑΓΗΕ (και τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης μετά την ίδρυση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας), όπως επίσης και από τον ΔΕΔΔΗΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
Η απόδοση του τέλους στους δικαιούχους γίνεται μέσω έκπτωσης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.
Υπενθυμίζεται πως τα πρώτα χρήματα από το ανταποδοτικό τέλος (για την περίοδο 2010 - 2014) αποδόθηκαν τον Ιούνιο του 2017.
Τότε, σε περίπου 376.000 καταναλωτές επιμερίσθηκε ένα ποσό ύψους 17,6 εκατ. ευρώ, μέσω εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.
Η επταετής καθυστέρηση για την απόδοση των πρώτων ποσών οφειλόταν κατ’ αρχάς στο γεγονός ότι μόλις το 2014 με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίσθηκε η διαδικασία προσδιορισμού και επιμερισμού των ποσών που αντιστοιχούν στο ανταποδοτικό τέλος.
Επίσης, παρόλο που η ΚΥΑ προέβλεπε πως το ΥΠΕΝ οφείλει να προχωρά στη δημοσίευση του Πίνακα Επιμερισμού των ποσών του ανταποδοτικού τέλους προς τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, προκειμένου να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές, ο πρώτος πίνακας καταρτίσθηκε το 2016, δηλαδή περίπου δύο χρόνια αργότερα.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr