Ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Ενέργειας – Τον Απρίλιο του 2019 η προγραμματισμένη έναρξη της λειτουργίας του

Ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Ενέργειας – Τον Απρίλιο του 2019 η προγραμματισμένη έναρξη της λειτουργίας του

Παράλληλα θα συσταθεί μία θυγατρική εταιρία με αρμοδιότητα την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου

«Σάρκα και οστά» απέκτησε από την Παρασκευή η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), ως ο νέος φορέας που θα αναλάβει τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος, με την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης ίδρυσης της εταιρείας.
Όπως είχε γράψει το World Energy News την προηγούμενη εβδομάδα, μία ημέρα νωρίτερα προηγήθηκε η γενική συνέλευση του ΛΑΓΗΕ, η οποία αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου και τη σύσταση της ΕΧΕ, στην οποία θα μεταφερθούν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.
Από τις εταιρείες και τους θεσμικούς φορείς που έχει συμφωνηθεί να συμμετάσχουν στη μετοχική σύνθεση της ΕΧΕ, ο μόνος μέτοχος που δεν υπέγραψε τη συμβολαιογραφική πράξη ήταν το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Κύπρο.
Έτσι, η είσοδός του στην ΕΧΕ θα γίνει σε δεύτερη φάση, με τις μετοχές που του αναλογούν (10%) να μεταβιβάζονται προσωρινά στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ολοκλήρωσε έγκαιρα τη θεσμική προετοιμασία, με συνέπεια να συμμετέχει εξαρχής στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, με ποσοστό 20%.
Έτσι, πλαισιώνει τον έτερο ιδιώτη που δίνει αυτή τη στιγμή το «παρών» στην ΕΧΕ με 21%, δηλαδή το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Νέος ρόλος για ΛΑΓΗΕ

Όπως είναι φυσικό, στην ΕΧΕ συμμετέχει και ο ΛΑΓΗΕ (με 22%) ή για την ακρίβεια μία εταιρεία που θα αποσχισθεί από τον Λειτουργό, ο οποίος μετά την απόσχιση του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας θα μετονομασθεί  σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» («ΔΑΠΕΕΠ»), με τις αρμοδιότητες του πλέον να επικεντρώνεται στη διαχείριση των ΑΠΕ και των εγγυήσεων προέλευσης.
Στους άλλους θεσμικούς φορείς που είναι μέτοχοι του νέου φορέα, συγκαταλέγεται ο ΑΔΜΗΕ (20%) και ο ΔΕΣΦΑ (7%). 
Παράλληλα με την ΕΧΕ, προβλέπεται η σύσταση και μίας θυγατρικής της, με αρμοδιότητα την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Σε πρώτη φάση, η ΕΧΕ θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του υφιστάμενου μοντέλου υποχρεωτικής δικαιοπραξίας (mandatory pool) και του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ).
Με την έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η οποία - αν δεν υπάρξει νέα χρονική μετάθεση - θα γίνει τον Απρίλιο του 2019, θα αναλάβει τις 3 από τις 4 ενεργειακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται να δημιουργηθούν, στο πλαίσιο εφαρμογής του Μοντέλου - Στόχου (Target Model).
Έτσι, υπό την ευθύνη της θα περιέλθει η προημερήσια, η ενδοημερήσια και η προθεσμιακή αγορά.
Η τέταρτη αγορά, η αγορά εξισορρόπησης, θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ.

www.worldenergynews.gr