Συνεργασία Proserv - Repsol ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Συνεργασία Proserv - Repsol ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων
Σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες
Σύμβαση ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων εξασφάλισε η ενεργειακή εταιρεία Proserv με τον ενεργειακό γίγαντα της Repsol, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και την κατασκευή νέου εξοπλισμού ελέγχου της παραγωγής υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων για την ανασυγκρότηση πεδίου Yme στη Νορβηγική Βόρεια Θάλασσα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάρκεια της ζωής του υφιστάμενου εξοπλισμού θα επεκταθεί σημαντικά πέραν του αρχικού του προγραμματισμού, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν συμβιβασμοί.
Αυτό θα επιτρέψει τη διαχείριση και τη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας με επαρκή χωρητικότητα για επέκταση πεδίου ή αυξημένη συλλογή δεδομένων στο μέλλον.
Τα ανακτήσιμα αποθέματα πετρελαίου στον τομέα υπολογίζονται σε περίπου 65 εκατομμύρια βαρέλια για την επόμενη δεκαετία, ενώ το πρώτο προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Από την πλευρά του ο Tore Erntsen Αντιπρόεδρος της Subsea Controls της Proserv, δήλωσε: «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι θεμελιώδους σημασίας η αλλαγή στον τρόπο δράσης μας και ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις».
Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι: «Πρέπει να σκεφτούμε πιο έξυπνα την τεχνολογία και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό, τι υπάρχει ήδη με διαφορετικούς τρόπους μαζί».

www.worldenergynews.gr