Κλυδωνισμοί στην αγορά από την εμπορική λειτουργία της μονάδας "Μεγαλόπολη 5" – Ανατροπές για τους ιδιώτες στα νέα ΑΔΙ

Κλυδωνισμοί στην αγορά από την εμπορική λειτουργία της μονάδας
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της ενεργειακής αγοράς, η λειτουργία της νέας μονάδας της ΔΕΗ θα θέσει εκτός Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος τις περισσότερες από τις ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
Τη μερίδα του λέοντος στο νέο Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος θα διεκδικήσει η ΔΕΗ, η οποία θέτει σε εμπορική λειτουργία τη μονάδα φυσικού αερίου Μεγαλόπολη 5, με ισχύ 500 MW.
Πρόκειται για εξέλιξη μείζονος σημασίας για την ισορροπία της αγοράς ηλεκτρικού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις από τους ιδιώτες παραγωγούς και να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.  
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η ΔΕΗ έχει ενημερώσει τον ΑΔΜΗΕ για την άμεση έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Μεγαλόπολης 5, μετά από δυο και πλέον χρόνια που η μονάδα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
Η Μεγαλόπολη 5 λειτούργησε για πρώτη φορά με πλήρη ισχύ, δηλαδή 811MW, το Νοέμβριο του 2015 και έκτοτε η ΔΕΗ την έχει διατηρήσει σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας, που σημαίνει ότι εντάσσεται στο σύστημα κατά προτεραιότητα όταν υπάρχει ανάγκη και δεν υποβάλει προσφορές στην αγορά της επόμενης ημέρας.
Σύμφωνα δε με όσα προβλέπουν οι Κώδικες, δεν λάμβανε αποζημίωση από τον μηχανισμό των προσωρινών ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) που έληξε τον Απρίλιο του 2017.
Σήμερα πλέον, που όπως είναι γνωστό βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαμόρφωσης ο νέος Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος ο οποίος θα αντικαταστήσει τα προσωρινά ΑΔΙ, εκτιμάται ότι η κίνηση της ΔΕΗ να θέσει τη Μεγαλόπολη 5 σε εμπορική λειτουργία στοχεύει ακριβώς στη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο μηχανισμό.

Σε κίνδυνο η ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια

Όμως, πρόκειται για κίνηση, που σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς θα θέσει εκτός Μηχανισμού τις περισσότερες από τις ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ενεργοποιώντας σενάρια ακόμη και απόσυρσης μονάδων και δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.
Όπως είναι γνωστό ο νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας θα βασίζεται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες, δηλαδή στη διενέργεια δημοπρασιών για προϊόν ευελιξίας συνολικής ισχύος 4.263 MW και ανώτατο τίμημα αποζημίωσης από το οποίο θα ξεκινούν οι μειοδοτικές δημοπρασίες τα 39.000 ευρώ/MW.
Η ΔΕΗ εντάσσοντας τη Μεγαλόπολη 5 με 500 MW θα μπορεί να κατέβει στη δημοπρασία διεκδικώντας αποζημίωση ευελιξίας για συνολική ισχύ άνω των 3.000 MW, από το σύνολο των 4.236 MW που θα δημοπρατηθεί.
Είναι προφανές ότι θα μπορεί να διεκδικήσει τη μερίδα του λέοντος στην αποζημίωση ευελιξίας, δημιουργώντας σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας των ανεξάρτητων μονάδων.
Παράλληλα η ΔΕΗ θα έχει τη δυνατότητα αλλά και το κίνητρο, να κατεβάσει τις τιμές του διαγωνισμού, δηλαδή της αποζημίωσης που θα λαμβάνουν οι μονάδες, καθώς ως κυρίαρχος παίκτης στην προμήθεια ηλεκτρισμού πληρώνει το κόστος του μηχανισμού και βεβαίως αυτό δεν την συμφέρει.
Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, με την ένταξη της Μεγαλόπολης,  από τις συνολικά 7 μονάδες των ιδιωτών θα «χωρούν», μόνο 3 για να εισπράξουν αμοιβή, από το μηχανισμό ευελιξίας με κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των υπόλοιπων μονάδων.

www.worldenergynews.gr