ΕΙΑ: Στα 10,59 εκατ. βαρέλια θα αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ το 2018

ΕΙΑ: Στα 10,59 εκατ. βαρέλια θα αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ το 2018
Η ζήτηση πετρελαίου εκτιμάται ότι  θα αυξηθεί κατά 450.000 bpd, χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση 470.000 bpd
Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών ενέργειας  ΕΙΑ ανακοίνωσε την Τρίτη 6/2/2018  ότι αναμένει ότι η εγχώρια παραγωγή αργού πετρελαίου το 2018 να αυξηθεί περισσότερο από ό, τι αναμενόταν.
Στις μηνιαίες βραχυπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές, ο οργανισμός προβλέπει ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 1,26 εκατομμύρια bpd  στα 10,59 εκατομμύρια βαρέλια το 2018.
Τον περασμένο μήνα αναμενόταν αύξηση 970.000 bpd  στα 10,27 εκατομμύρια bpd.
Εν τω μεταξύ, ο οργανισμός προέβλεψε ότι η ζήτηση πετρελαίου των ΗΠΑ για το 2018 θα αυξηθεί κατά 450.000 bpd, χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση 470.000 bpd.
Για το 2019, προβλέπεται αύξηση της παραγωγής κατά  590.000 bpd στα 11,18 εκατομμύρια bpd. Τον περασμένο μήνα αναμενόταν αύξηση 580.000 bpd στα 10,85 εκατομμύρια bpd.
Για το 2019, η ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 350.000 bpd έναντι 340.000 bpd προηγουμένως.

www.worldenergynew.gr

Eleni Α