ΕΕ: Έρχονται περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο

ΕΕ: Έρχονται περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο
Oι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να παράγουν περισσότερα από 100 γραμμάρια ισοδύναμου CO2 ανά κιλοβατώρα.
Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που τροφοδοτούνται από φυσικό αέριο δεν θα χαρακτηριστούν ως βιώσιμη επένδυση στην Ευρώπη, εκτός εάν πληρούν ένα όριο εκπομπών, που κανένας δεν συμμορφώνεται προς το παρόν, σύμφωνα με τα σχέδια κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται το Reuters.
Οι κανόνες της ΕΕ, που πρόκειται να οριστικοποιηθούν φέτος, θα αναγκάσουν τους παρόχους χρηματοοικονομικών προϊόντων να αποκαλύπτουν από το τέλος του 2021 ποιες επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια του κλίματος και, ως εκ τούτου, μπορούν να διατεθούν στην αγορά ως «βιώσιμες».

Ο στόχος είναι να οδηγηθούν δισεκατομμύρια ευρώ από την πολύ απαραίτητη ιδιωτική χρηματοδότηση σε έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα προκειμένου να βοηθηθεί η ΕΕ να επιτύχει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους σταματώντας την επισήμανση των επενδύσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια ως «πράσινα» .

Βιώσιμη επένδυση

Οι σχεδιασμοί αναφέρουν, ότι για να χαρακτηριστεί ως μια βιώσιμη επένδυση - που συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής - οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να παράγουν περισσότερα από 100 γραμμάρια ισοδύναμου CO2 ανά κιλοβατώρα.
Ακόμη και οι πιο αποδοτικές μονάδες φυσικού αερίου στην Ευρώπη παράγουν πάνω από τρεις φορές αυτό το όριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας και της ανεξάρτητης δεξαμενή σκέψης Ember

Για να συμμορφωθούν, οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), πράγμα που προς το παρόν, καμία ευρωπαϊκή μονάδα φυσικού αερίου δεν το κάνει, αν και εταιρείες όπως η Equinor και η Shell αναπτύσσουν τοπικά έργα CCS σε βιομηχανικούς τομείς.
«Το λόμπι φυσικού αερίου είχε απορρίψει οριστικά το βασικό αίτημα», δήλωσε η Rebecca Vaughan, αναλυτής που ασχολείται με την άσκηση πίεσης για το InfluenceMap.

Πιέσεις για το νέο πλαίσιο

Ομάδες βιομηχανίας ενέτειναν τις προσπάθειες πίεσης μετά την εξαίρεση των περισσότερων μονάδων φυσικού αερίου και αγωγών από προσωρινό κατάλογο που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο.
Εταιρείες όπως η BP, η Total και η Equinor υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ αυτό το μήνα, ζητώντας οι κανόνες της πράσινης χρηματοδότησης να στηριχθούν στην υπάρχουσα αγορά φυσικού αερίου και το δίκτυο ως τη ραχοκοκαλιά του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος της ΕΕ.

Οι κανόνες δεν θα απαγόρευαν στις εταιρείες να επενδύουν σε έργα που δεν πληρούν τα «βιώσιμα» κριτήρια της ΕΕ, αλλά οι βιομηχανικοί όμιλοι έχουν προειδοποιήσει ότι η εξαίρεση των εργοστασίων φυσικού αερίου μπορεί να σημαίνει ότι θα δυσκολευτούν να συγκεντρώσουν χρηματοδότηση - ακόμη και για επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών.

'Οριο Εκπομπών

Οι κανόνες της ΕΕ χρησιμοποιούν αυστηρότερο όριο εκπομπών από το όριο των 250 g CO2 ανά kwh που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τον έλεγχο των επενδύσεων.
Η ΕΤΕπ θα σταματήσει τη χρηματοδότηση έργων ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 2021
«Η ύπαρξη ενός κατωφλίου που δεν είναι σύμφωνο με την ΕΤΕπ υποδηλώνει την έλλειψη συνδυασμένων κανόνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού, κάτι που είναι στρεβλό», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Eurogas James Watson στο Reuters.
Τα σχέδια κανόνων θα χαρακτηρίσουν ορισμένες επενδύσεις αγωγών ως βιώσιμες - συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων που θα επιτρέψουν στους αγωγούς φυσικού αερίου να μεταφέρουν περισσότερο αέριο χαμηλού άνθρακα όπως υδρογόνο ή επισκευές για τη σύνδεση μεθανίου.

Ωστόσο, οι επενδύσεις σε νέους αγωγούς θα θεωρούνται βιώσιμες μόνο εάν είναι αφιερωμένες στη μεταφορά αερίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Κανόνες για τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια θα προστεθούν μετά από ανάλυση της Επιτροπής.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr