Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας ων ΑΠΕ για τον Ελλάκτωρα

Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας ων ΑΠΕ για τον Ελλάκτωρα
Εμφανής η συμβολή των ΑΠΕ  στην βελτίωση των αποτελέσμάτων του Ελλάκτωρα.
Και το κυριότερο ότι με τα 283 MW επιπλέον που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης θα διπλασιάσει τα 296 MW που είναι σε ισχύ σήμερα.
Δηλαδή θα προσεγγίσει τα 600 MW. Πόσο άραγε πρέπει να αποτιμηθεί αυτό στο σύνολο του Ομίλου;
Kαι πως θα ήταν η εικόνα σήμερα με πουλημένο τον Άνεμο;
Ευτυχώς που ο Σάκης Καλλιτσάνστης έσωσε τους μετόχους από την καταστροφή.
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr