ΔΑΠΕΕΠ: Οι προβλέψεις για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ ως τα τέλη του 2020

ΔΑΠΕΕΠ: Οι προβλέψεις για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ ως τα τέλη του 2020
Tο ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο net-metering και γίνεται βάσιμη υπόθεση ότι η πλειοψηφία των νέων εγκαταστάσεων θα υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς
Στο νεώτερο δελτίο του για τον ΕΛΑΠΕ, ο ΔΑΠΕΕΠ συμπεριέλαβε τις προβλέψεις του για την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Δεκέμβριος 2020.
Επισημαίνεται ότι μετά από κάθε μηνιαία εκκαθάριση των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ οι παρακάτω προβλέψεις αναθεωρούνται, βάσει των πραγματικών στοιχείων διείσδυσης του συγκεκριμένου μήνα.
Με στοιχεία εκκαθάρισης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2019, το πλήθος των συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, που είναι ενεργές και εκκαθαρίζονται, ανέρχεται σε 13.318. Η διείσδυση για το έτος 2018 είναι 330 MW και η κατανομή της είναι 253 MW για τα Αιολικά, 46 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 9 MW για τα ΜΥΗΣ, 21 MW για τη Βιομάζα και 0.5 MW για τα ΣΗΘΥΑ.
Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2019 είναι 469 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 350 MW για τα Αιολικά, 100 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 5 MW για τα ΜΥΗΣ, 5 MW για τη Βιομάζα και 9 MW για τα ΣΗΘΥΑ.
Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2020 είναι 479 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 360 MW για τα Αιολικά, 100 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 5 MW για τα ΜΥΗΣ, 5 MW για τη Βιομάζα και 9 MW για τα ΣΗΘΥΑ.
Για τα Φ/Β του ειδικού προγράμματος στεγών η πρόβλεψη διείσδυσης εξακολουθεί να θεωρείται μηδενική μετά το 2014, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο net-metering και γίνεται βάσιμη υπόθεση ότι η πλειοψηφία των νέων εγκαταστάσεων θα υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr