Σφραγίδα στην επιτυχία Χατζηδάκη η αναβάθμιση της ΔΕΗ

Σφραγίδα στην επιτυχία Χατζηδάκη η αναβάθμιση της ΔΕΗ
Σφραγίδα στην επιτυχή πολιτική Χατζηδάκη η αναβάθμιση της ΔΕΗ.
Η αξιολόγηση του S&P έδειξε ότι κρίνει θετικά το σύνολο των μέτρων που ελήφθησαν και αναμένει την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης για να αξιολογήσει ως μακροπρόθεσμα βιώσιμη την επιχείρηση.
Πολλά θα κριθούν από την αναμενόμενη κερδοφορία του 2020, καθώς και την αναδιάρθρωση των δανείων με την έκδοση του ομολόγου
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr