Έλληνες ιδιώτες πίεσαν την ΤΕΝΕΡΓ

Έλληνες ιδιώτες πίεσαν την ΤΕΝΕΡΓ
H έξοδος εγχώριου επενδυτικού σχήματος από την Τέρνα Ενεργειακή και η  μετακίνηση σε άλλη μετοχή οδήγησε στην σημερινή πτώση της μετοχής.
Παρά το γεγονός αυτό τα fundamentals παραμένουν πολλά υποσχόμενα και η μετοχή αναμένεται να κινηθεί προς τους στόχους των αναλυτών.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr