ΔΕΣΦΑ: Δημοσίευση Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για τον Σεπτέμβριο 2019

ΔΕΣΦΑ: Δημοσίευση Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για τον Σεπτέμβριο 2019
Οι εσαγωγές από τις εταιρείες ΔΕΠΑ, Elpedison, ΗΡΩΝ και Προμηθέας
Ποσότητες 480.486 κυβικών μέτρων υγροποιημένου αερίου θα καταφθάσουν τον Σεπτέμβριο στον τερμαντικό σταθμό του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, σύμφωνα με το αρχικό μηνιαίο δελτίο που δημοσίευση ο Διαχειριστής.
Τις εισαγωγές LNG προγραμματίζουν οι εταιρείες ΔΕΠΑ, Elpedison, ΗΡΩΝ και Προμηθέας.

www.worldenergynews.gr

Kostas D