Χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα πούλησε η RWE το 90% της παραγωγής ενέργειας έως το 2022

Χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα πούλησε η RWE το 90% της παραγωγής ενέργειας έως το 2022

Περισσότερο από το 90% της γερμανικής παραγωγής πυρηνικών καυσίμων και άνθρακα για το 2019, το 2020 και το 2021 πωλήθηκε προκαταβολικά σε 29 ευρώ, 32 ευρώ και 41 ευρώ ανά μεγαβάτ ώρα (MWh),

Η γερμανική  RWE, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, πούλησε μεγάλο μέρος της ισχύος της  για τα επόμενα χρόνια σε τιμές χαμηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα χονδρικής αγοράς, ανακοίνωσε  η εταιρεία την Τετάρτη 14/8/2019.
Η εταιρεία κάλυψε επίσης πολλές από τις απαιτήσεις δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα μέσω συνοδευτικών χρηματοοικονομικών αντισταθμίσεων για να προστατευθεί από κινδύνους περιθωρίου παραγωγής.
Οι traders και οι αναλυτές χρησιμοποιούν τα ποσοστά αντιστάθμισης για την παρακολούθηση των κερδών, την αξιολόγηση των μελλοντικών όγκων που συνδέονται με τους αντισυμβαλλομένους και την αξία της μελλοντικής παραγωγής.
Περισσότερο από το 90% της γερμανικής παραγωγής πυρηνικών καυσίμων και άνθρακα για το 2019, το 2020 και το 2021 πωλήθηκε προκαταβολικά σε 29 ευρώ (32,40 δολάρια), 32 ευρώ και 41 ευρώ ανά μεγαβάτ ώρα (MWh), σύμφωνα με την RWE.
Περισσότερο από το 60% της παράδοσης 2022 πωλήθηκε στα 47 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία .
 Η RWE δήλωσε ότι τα μεγέθη δεν επηρέασαν τον αντίκτυπο των ενδεχόμενων σταδιακών εξαλείψεων εργοστασίων άνθρακα, μετά την απόφαση της Γερμανίας να αποχωρήσει από τον άνθρακα μέχρι το 2038, οι οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις για αποζημίωση για τους φορείς εκμετάλλευσης.
 Όσον αφορά τον άνθρακα, η μέση τιμή αντιστάθμισης της RWE για το 2019 έως το 2022 αναμένεται να είναι ίση με μια μέση τιμή αντιστάθμισης CO2 περίπου 5 ευρώ ανά τόνο, 5 ευρώ, 10 ευρώ και 16 ευρώ αντίστοιχα για τα έτη αυτά.
Το Eikon Refinitiv παράδοση ισχύος βασικού φορτίου της Γερμανίας για το 2020 διαπραγματεύθηκε στα 49,05 ευρώ / MWh στην ευρωπαϊκή αγορά χονδρικής την Τετάρτη 2021  στα 48,65 ευρώ.
Τα συμβόλαια παραδόσεων για τα έτη 2022 και 2023 δεν είχαν ολοκληρωθεί μετά από διακανονισμούς 49,90 ευρώ και 52,30 ευρώ αντίστοιχα.
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τη λήξη του Δεκεμβρίου 2019 διαπραγματεύθηκαν στα 26,99 ευρώ / τόνο.


www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr