Αύξηση κατά 15% των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2025 προβλέπει το Platts

Αύξηση κατά 15% των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2025 προβλέπει το Platts

Ισπανία και Πορτογαλία, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν θα ακολουθήσουν τη γενική τάση

Οι αυξήσεις στο κόστος του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων ρύπων αναμένεται να ωθήσουν ανοδικά τις τιμές ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2025, όπως σημειώνει σε έκθεσή του το τμήμα αναλύσεων του Platts.
Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση αναμένεται να αγγίξει το 15% στο τέλος του πρώτου μισού της επόμενης πενταετίας. 
Στον αντίποδα αυτής της γενικής αυξητικής τάσης αναμένεται να κινηθούν μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Έτσι, οι δύο χώρες θα δουν τις τιμές ενέργειας να κινούνται καθοδικά από το 2023 και εντεύθεν.
Στον αντίποδα, οι τιμές στη Γερμανία θα ακολουθήσουν αυξητική τροχιά, καθώς από τα 42 ευρώ ανά MWh που θα καταγραφούν το 2020, θα αγγίξουν τα 56 ευρώ ανά MWh το 2025.
Η αιτία είναι η απόσυρση πυρηνικών εργοστασίων και μονάδων καύσης άνθρακα, κάτι που θα επιφέρει επίσης τη μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές.
Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου θα επιφέρει επίσης μείωση των περιθωρίων κέρδους των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο.
Μοναδική εξαίρεση αναμένεται να αποτελέσει η Γερμανία.

Βελτίωση περιθωρίου κέρδους για τις ανθρακικές μονάδες

Από την άλλη πλευρά, τα περιθώρια κέρδους των λιγνιτικών μονάδων αναμένεται να ανακάμψουν σχετικά την περίοδο 2020 - 2023.
Ωστόσο, οι μονάδες αυτές θα παραμείνουν ζημιογόνες κατά την εν λόγω περίοδο, με μόνη εξαίρεση τα εργοστάσια της Ιταλίας. 
Η Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία και η Ιταλία θα έχουν αποσύρει το σύνολο των εργοστασίων καύσης άνθρακα έως το 2025, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των αντίστοιχων μονάδων στη Γερμανία θα μειωθεί κατά 13 έως GW.
Συνολικά στην Ευρώπη, η εγκατεστεστημένη ισχύς μονάδων άνθρακα θα μειωθεί κατά 68% μεταξύ του 2020 και του 2025.
Καθοδικά θα κινηθεί και η εγκατεστημένη ισχύς πυρηνικών εργοστασίων, η οποία θα ελαττωθεί κατά 19%.
Η σχετική περικοπή θα προέλθει κυρίως από το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Βρετανία, την ίδια στιγμή που η πυρηνική ισχύς της Γαλλίας θα παραμείνει σταθερή το ίδιο χρονικό διάστημα.
Το κενό που θα αφήσει η πυρηνική ενέργεια και ο άνθρακας θα καλύψουν τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
Ωστόσο, αυτή η αλλαγή του ενεργειακού μίγματος θα προκαλέσει μεγαλύτερη αστάθεια των τιμών.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr