ΕΛΠΕ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. - Πρόεδρος ο Γιάννης Παπαθανασίου, CEO ο Ανδρέας Σιάμισιης

ΕΛΠΕ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. - Πρόεδρος ο Γιάννης Παπαθανασίου, CEO ο Ανδρέας Σιάμισιης

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023

 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:

·         Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
·         Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
·         Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος
·         Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
·         Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος
·         Αλέξανδρος Μεταξάς, μη εκτελεστικό μέλος
·         Ιορδάνης Αϊβάζης, μη εκτελεστικό μέλος
·         Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος
·         Λουκάς Παπάζογλου, μη εκτελεστικό μέλος
·         Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
·         Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
·         Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων.
·         Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.

 
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr