Στις 7 Αυγούστου οι νέες αλλαγές του MSCI, ίσως να έχουν ελληνικό ενδιαφέρον

Στις 7 Αυγούστου οι νέες αλλαγές του MSCI, ίσως να έχουν ελληνικό ενδιαφέρον
Οι αλλαγές θα ανακοινωθούν 7 Αυγούστου αλλά η ημερομηνία ισχύος τους έχει οριστεί στις 27 Αυγούστου 2019
Στις 7 Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στον δείκτη Morgan Stanley Capital International MSCI που ίσως έχουν ελληνικό ενδιαφέρον λόγω πιθανής – όχι βέβαιης – εισόδου του Μυτιληναίου.
Οι αλλαγές αφορούν τους εξής δείκτες.
MSCI Global Standard,
MSCI Global Small Cap
 MSCI Micro Cap Indexes,
 MSCI Global Value
Growth Indexes,
MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes,
MSCI Frontier Emerging Markets Index
MSCI Global Islamic
MSCI Global Islamic Small Cap Indexes
MSCI Pan-Euro and MSCI Euro Indexes
MSCI US Equity Indexes, the MSCI US REIT Index,
MSCI China A Onshore Indexes and the MSCI China All Shares Indexes
Οι αλλαγές θα ανακοινωθούν 7 Αυγούστου αλλά η ημερομηνία ισχύος τους έχει οριστεί στις 27 Αυγούστου 2019.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr