Εννιά στους δέκα αγνοούν την μηνιαία κατανάλωση νερού του νοικοκυριού τους

Εννιά στους δέκα αγνοούν την μηνιαία κατανάλωση νερού του νοικοκυριού τους
Κατά μέσο όρο η μηνιαία κατανάλωση όγκου νερού στα νοικοκυριά του δείγματος ανέρχεται σε 13 κυβικά μέτρα και μέσο όρο μηνιαίου κόστους στα 16,6 ευρώ
Εννέα στους δέκα πολίτες δεν γνωρίζουν (ή δεν αναφέρουν) τη μηνιαία κατανάλωση νερού του νοικοκυριού τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 1722 νοικοκυριά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα, την οποία διενήργησε τηλεφωνικά η εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων «Παλμός Ανάλυσις», έγινε στους Δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας- Χορτιάτη και παρουσιάστηκε σε ημερίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ανατολική Α.Ε.»,  για τις «καλές πρακτικές χρήσης του νερού στις επιχειρήσεις». Έδειξε, επίσης, ότι ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δεν γνωρίζει (ή δεν αναφέρει) ούτε το αντίστοιχο κόστος της κατανάλωσης νερού.
Κατά μέσο όρο η μηνιαία κατανάλωση όγκου νερού στα νοικοκυριά του δείγματος ανέρχεται σε 13 κυβικά μέτρα και ο αντίστοιχος μέσος όρος μηνιαίου κόστους στα 16,6 ευρώ.
Συγκεκριμένα, το 25% των συμμετεχόντων στην έρευνα δαπανά σε μηνιαίο επίπεδο από μηδέν έως δέκα ευρώ, το 25% από δέκα έως είκοσι ευρώ και το 25% από είκοσι ως σαράντα ευρώ. Ποσοστό 25% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.
Το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης νερού αφορά σε ανάγκες μπάνιου και ατομικής υγιεινής ενώ το μικρότερο ποσοστό στο πλύσιμο αυτοκινήτου. Το 92% των ερωτηθέντων καταναλώνει καθημερινά ή τρεις με πέντε φορές την εβδομάδα, νερό για μπάνιο και ατομική υγιεινή, ενώ σχεδόν 9 στους 10 δηλώνουν ότι δεν καταναλώνουν νερό για πλύσιμο αυτοκινήτου.
Καταγράφοντας τα μέτρα εξοικονόμησης νερού που γνωρίζουν οι συμμετέχοντες, οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι το κλείσιμο της βρύσης κατά το βούρτσισμα των δοντιών, το κλείσιμο της βρύσης κατά το πλύσιμο των πιάτων και η ελαχιστοποίηση της ροής του νερού κατά τη διάρκεια του μπάνιου. Ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 5% αναφέρει ότι κάνει ανακύκλωση νερού με τη χρήση των απόνερων για πότισμα και άλλες χρήσεις. Χαμηλότερα ποσοστά της χρήσης μέτρων εξοικονόμησης νερού αναφέρουν η ηλικιακή ομάδα άνω των εξήντα ετών και οι απόφοιτοι δημοτικού.
Εξάλλου, η πλειοψηφία του δείγματος (60%) θεωρεί ότι η ποσότητα των διαθέσιμων υδάτων επηρεάζεται από την οικιακή χρήση του νερού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αναφέρεται στην αγροτική χρήση είναι 22%, στη βιομηχανική κρίση 15% και στην τουριστική χρήση 10%.
Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη διαχείριση του νερού στην Θεσσαλονίκη, ως σημαντικότερα αναφέρονται η ρύπανση του νερού από λιπάσματα και εντομοκτόνα σε ποσοστό 49%, η ρύπανση του νερού από απόβλητα σε ποσοστό 19% και η έλλειψη πόσιμου νερού σε ποσοστό 10%. Σχετικά με τους φορείς που θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού της κάθε περιοχής, οι Δήμοι καταγράφονται ως ο κύριος αρμόδιος φορέας (77%) ενώ ακολουθούν οι πολίτες (44%) και έπειτα η Περιφέρεια (35%).


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr