Στο 66% αυξήθηκε το μερίδιο των ΑΠΕ στην Τουρκία το πρώτο εξάμηνο του 2019

Στο 66% αυξήθηκε το μερίδιο των ΑΠΕ στην Τουρκία το πρώτο εξάμηνο του 2019
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων προήλθε από υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο 35,77%
Σε 66,2% αυξήθηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σύγκριση με το 50,8 της περυσινής περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της χώρας.
Ειδικότερα, η Τουρκία παρήγαγε 141,64 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, εκ των οποίων 93,77 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες προέρχονταν από τοπικούς και ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων προήλθε από υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο 35,77%.
Από τη συνολική παραγωγή, ο τοπικός άνθρακας αντιπροσώπευε το 16,94%, ο άνεμος 7,25% και το 6,26% προέρχονταν από πηγές γεωθερμικής, ηλιακής και βιομάζας.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr