Κατά 6,6% αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων παγκοσμίως που εργάζεται στον τομέα των ΑΠΕ το 2018

Κατά 6,6% αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων παγκοσμίως που εργάζεται στον τομέα των ΑΠΕ το 2018
Σημαντική παρουσία και των γυναικών
Κατά 6,6% αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων παγκοσμίως που εργάζεται στον τομέα των ΑΠΕ το 2018, φθάνοντας τα 10,98 εκατ. σε σύγκριση με τα 10,3 εκατ. του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε η υπηρεσία Anadolu για την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).
Ειδικότερα, η απασχόληση παρέμεινε συγκεντρωμένη στην Κίνα, τη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το μερίδιο των ασιατικών χωρών παρέμεινε στο 60% του συνολικού συνόλου. Η Κίνα απασχολούσε περίπου 4,07 εκατομμύρια ανθρώπους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατέλαβε την πρώτη θέση στον κατάλογο απασχόλησης, ενώ οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν τη δεύτερη θέση με το 1,23 εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης.
Επιπλέον, η Βραζιλία κατέλαβε την τρίτη θέση με 1,12 εκατομμύρια ανθρώπους πέρυσι.
Οι ΗΠΑ και η Ινδία ακολούθησαν τη Βραζιλία, με 855 χιλιάδες και 719 χιλιάδες.

Η έκθεση υπογράμμισε ότι πολλοί παράγοντες διαμορφώνουν τον τρόπο και τον τόπο δημιουργίας απασχόλησης κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πρόκειται για τις εθνικές πολιτικές ανάπτυξης και βιομηχανικής πολιτικής, οι μεταβολές στο γεωγραφικό αποτύπωμα των αλυσίδων εφοδιασμού και στα εμπορικά πρότυπα και οι τάσεις ενοποίησης της βιομηχανίας.


Οι γυναίκες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών

Η έκθεση δείχνει ότι η σφαιρική στροφή προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτεί, μεταξύ άλλων, αυξανόμενη ποικιλία τεχνικών, επιχειρηματικών, διοικητικών, οικονομικών και νομικών δεξιοτήτων.
"Οι γυναίκες σήμερα αντιπροσωπεύουν το 32% του εργατικού δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας, σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο 22% που αναφέρθηκε για την παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου", ανέφερε η έκθεση.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr