Κατά 2,9% αυξήθηκε η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας το 2018 - Αρνητική άνοδος για τις εκπομπές CO2

Κατά 2,9% αυξήθηκε η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας το 2018 - Αρνητική άνοδος για τις εκπομπές CO2
Οι εκπομπές άνθρακα αυξήθηκαν κατά 2,0%, η ταχύτερη ανάπτυξη για επτά χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση.
Κατά 2,9% αυξήθηκε το 2018 η κατανάλωση του πρωτογενούς τομέα της ενέργειας, φθάνοντας τα 13,8 εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της BP.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Ανασκόπηση της Παγκόσμιας Ενέργειας 2019 της BP, όλα τα καύσιμα αυξήθηκαν ταχύτερα από τους 10ετούς μέσους όρους τους, εκτός από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αντιπροσώπευαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της ενεργειακής αύξησης.
Μάλιστα, η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας προήλθε από το φυσικό αέριο, το οποίο συνέβαλε περισσότερο από το 40% της αύξησης».

Εκπομπές άνθρακα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Οι εκπομπές άνθρακα αυξήθηκαν κατά 2,0%, η ταχύτερη ανάπτυξη για επτά χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση.
Η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί μία από τις πηγές για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.

Παραγωγή ηλεκτρισμού
Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούσαν στο ένα τρίτο της καθαρής αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθούμενη στενά από τον άνθρακα (31%) και στη συνέχεια από το φυσικό αέριο (25%).
Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε σε 9,3% από 8,4%. Ο άνθρακας εξακολουθούσε να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 38%.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr