Από τις ανανεώσιμες πηγές το 89% ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας στις 5/6 - Το 60% από υδροηλεκτρικά

Από τις ανανεώσιμες πηγές το 89% ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας στις 5/6 - Το 60% από υδροηλεκτρικά
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της Τουρκίας ανήλθε στα 89,68 GW μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019
Από τις ΑΠΕ παρήγαγε το 89% της ηλεκτρικής ενέργειας, η Τουρκία στις 5 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της χώρας.
Ειδικότερα, τα στοιχεία έδειξαν πως η χώρα παρήγαγε συνολικά 543,46 εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό 59,98% αυτού του συνολικού ισοδύναμου με 325,96 εκατομμύρια κιλοβατώρες.
Οι τοπικοί σταθμοί παραγωγής άνθρακα συνεισέφεραν 18,57% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι αιολικοί σταθμοί λειτουργούσαν 3,53%, ενώ οι μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου προστίθενται 5,95%, ενώ το 5,24% αποτελούνταν από εισαγόμενο άνθρακα.
Το υπόλοιπο 6,73% προέρχεται από μονάδες γεωθερμικής ενέργειας, καυσίμων και βιοαερίου.
Τέλος, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της Τουρκίας ανήλθε στα 89,68 GW μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr