Οι τροπολογίες δεν λύνουν το πρόβλημα της αποζημίωσης των έργων ΑΠΕ με feed in Premium

Οι τροπολογίες δεν λύνουν το πρόβλημα της αποζημίωσης των έργων ΑΠΕ με feed in Premium

Το πρόβλημα αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς άνω των 500 kW, καθώς και αιολικά άνω των 3 MW

Παρά το ευρύ φάσμα των θεμάτων που περιλαμβάνει η τροπολογία του ΥΠΕΝ, η οποία κατατέθηκε χθες (6/6) στη Βουλή, δεν υπάρχει σε αυτήν καμία ρύθμιση η οποία να αποσυνδέει τις πληρωμές των έργων ΑΠΕ με Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) από την ίδρυση του ΦΟΣΕΤεΚ την 1η Ιουλίου.
Έτσι, συνεχίζουν να βρίσκονται «στον αέρα» οι αποζημιώσεις των εν λόγω σταθμών από τις αρχές του επόμενου μήνα.
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου των ΑΠΕ, το πρόβλημα αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς άνω των 500 kW, οι οποίοι προκρίθηκαν είτε μέσω του πιλοτικού διαγωνισμού του 2016, είτε από τη δημοπρασία της Κατηγορίας Ι που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2018.
Επίσης, «αγγίζει» τα έργα ΑΠΕ  (αιολικά άνω των 3 MW και φωτοβολταϊκά άνω των 500 kW) τα οποία υπέγραψαν με τον ΛΑΓΗΕ συμβάσεις με διοικητικά οριζόμενη ΣΕΔΠ, από το τέλος του 2016 έως και περίπου την έναρξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών, μετά τον πιλοτικό διαγωνισμό.
Μάλιστα, αυτά τα έργα ήδη δεν πληρώνονται για το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν, αλλά αποζημιώνονται έναντι.
Σύμφωνα ωστόσο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από την 1η Ιουλίου, όταν θα θεσπισθεί ο ΦΟΣΕΤεΚ, οι πληρωμές όλων αυτών των σταθμών θα πρέπει πλέον να «περνά» απαραίτητα από τη συμμετοχή τους στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), δίνοντας καθημερινά προβλέψεις για την ενέργεια που θα εκχύσουν στο σύστημα, το επόμενο 24ωρο και ανά μία ώρα.
Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατον να γίνει στις αρχές του επόμενου μήνα, κατ’ αρχάς γιατί δεν αναμένεται να είναι έτοιμη η πλατφόρμα από τον ΑΔΜΗΕ, την ΕΧΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ που θα παράσχει τις ωριαίες μετρήσεις, με τις οποίες θα αντιπαραβάλλονται αυτές οι προβλέψεις.

Ανέτοιμοι οι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης

Επίσης, παρά το γεγονός ότι κάθε παραγωγός ΑΠΕ μπορεί να κάνει μόνος του τις προβλέψεις, η διεθνής εμπειρία δείχνει πως οι επενδυτές εκχωρούν αυτή την υποχρέωση σε φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης.
Ωστόσο, την 1η Ιουλίου ούτε οι ιδιώτες ΦΟΣΕ θα είναι έτοιμοι να παράσχουν αυτή την υπηρεσία (με δεδομένο άλλωστε ότι ο πρώτος ΦΟΣΕ έλαβε άδεια λειτουργίας μόλις πριν από δύο εβδομάδες), ούτε όμως και ο ΔΑΠΕΕΠ ως φορέας εκπροσώπησης «τελευταίου καταφυγίου» (ΦΟΣΕΤεΚ).
Παράγοντες της αγοράς των ΑΠΕ εκφράζουν την απορία τους για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη στην τροπολογία που κατατέθηκε, παρά το γεγονός ότι οι φορείς του κλάδου έχουν επισημάνει στο ΥΠΕΝ το πρόβλημα εδώ και καιρό, πριν από την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών.
Μάλιστα, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ζητήσει η συμμετοχή των έργων με ΣΕΔΠ να ισχύσει όταν αποκτήσει επαρκή ρευστότητα η ενδοημερήσια αγορά, ενώ έως τότε να αποζημιώνονται κατ’ ελάχιστο με το 98,5% της τιμής αναφοράς.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr