Ελλάκτωρ: Στις 11 Ιουλίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ελλάκτωρ: Στις 11 Ιουλίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 11 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ
Στις 11 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η εταιρεία με την επωνυμία Ελλάκτωρ Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό Τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2019, που αφορά στην ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Ως νέα ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ορίζεται η 11η Ιουλίου 2019.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr