Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στον ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση φωτοβολταϊκών υπό το νέο καθεστώς net metering

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στον ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση φωτοβολταϊκών υπό το νέο καθεστώς net metering

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα υποβληθούν και αιτήματα για τις υπόλοιπες τεχνολογίες, καθώς και για συνδυασμό δύο τεχνολογιών

Από την Παρασκευή 7 Ιουνίου θα ξεκινήσει να δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ αιτήματα σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, στη βάση του νέου καθεστώτος που θέσπισε η υπουργική απόφαση του Γιώργου Σταθάκη τον περασμένο Μάρτιο για το net-metering και το virtual net-metering.
Στην πράξη, από το τέλος της επόμενης εβδομάδας ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει προς υλοποίηση δύο από τα βασικά στοιχεία αυτού του καινούριου καθεστώτος, ξεκινώντας κατ’ αρχάς από τον διπλασιασμό της επιτρεπόμενης ισχύος, το ανώτερο όριο της οποίας πλέον είναι το 1 MW.
Επίσης, ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή του virtual metering και από τις ενεργειακές κοινότητες, όπως θεσπίσθηκε με την εν λόγω απόφαση.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Διαχειριστής, προς το παρόν δεν θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις επενδυτές με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που προτίθενται να συνδυάσουν με συστήματα αποθήκευσης.
Επίσης, παραπέμπει σε δεύτερη φάση την υποβολή αιτημάτων για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ (μικρές ανεμογεννήτριες, βιοαέριο, βιομάζα/βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, μικρά υδροηλεκτρικά), καθώς και για συνδυασμό δύο τεχνολογιών και αιτημάτων με αποθήκευση ενέργειας.
Όσον αφορά το πρώτο βήμα διεύρυνσης του net-metering και το virtual net-metering, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Παρασκευή, τα αιτήματα για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές).

Αιτήσεις για σύνδεση στη Μέση Τάση

Τα αιτήματα για σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο μέσης τάσης θα υποβάλλονται στις έδρες των Διευθύνσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ (Περιφέρειες) προκειμένου για αιτήσεις που αφορούν στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά), ενώ προκειμένου για αιτήσεις που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αυτές λα τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, με συμπλήρωση των σχετικών εντύπων αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.
Στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αναρτηθεί τα νέα έντυπα αιτήσεων σύνδεσης και το σχετικό πληροφοριακό υλικό προσαρμοσμένο στο νέο πλαίσιο.
Δεδομένης της ολοκλήρωσης της α’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, τα νησιά που ανήκουν στα ηλεκτρικά συστήματα Σύρου, Πάρου και Μυκόνου, εντάσσονται πλέον στο ΕΣΜΗΕ και επομένως εμπίπτουν στις προβλέψεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ως προς τα μέγιστα όρια ισχύος σταθμών παραγωγής ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
Ειδικότερα ως προς τα κορεσμένα δίκτυα της Πελοποννήσου (κατά τη ΚΥΤ Κουμουνδούρου) και της Νότιας Εύβοιας (περιοχή νοτίως του Αλιβερίου συμπεριλαμβανομένων των νησιών Άνδρος και Τήνος), παύει να ισχύει ο αρχικώς τεθείς περιορισμός των 20 kW για την μέγιστη ισχύ των συστημάτων αυτοπαραγωγής και θα εφαρμοστούν και στις περιοχές αυτές τα μέγιστα όρια ισχύος της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, μέχρις εξαντλήσεως των συνολικών περιθωρίων ισχύος 30 MW και 10 MW αντιστοίχως, του ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018) για σταθμούς αυτοπαραγωγών με ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και για σταθμούς από Ενεργειακές Κοινότητες, εφόσον δεν μεσολαβήσουν ενδιαμέσως αποφάσεις άρσης του κορεσμού.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr