Πώληση περιουσιακών στοιχείων ΑΠΕ της Enel ισχύος 540 MW στην κινέζικη CGNEI

Πώληση περιουσιακών στοιχείων ΑΠΕ της Enel ισχύος 540 MW στην κινέζικη CGNEI
Στα 660 εκατ. ευρώ το ύψος της επένδυσης
Την πώληση τριών πλήρως λειτουργικών έργων ΑΠΕ ύψους 540 MW ολοκλήρωσε η Enel, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Green Power Brasil Participacoes Ltda (EGP Βραζιλίας), στην κινεζική εταιρεία CGN Energy International Limited Limited (CGNEI).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Enel, από τη συγκεκριμένη επένδυση, καταβλήθηκε στην εταιρεία το ποσό των 660 εκατ. ευρώ.
Τα πωληθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι τα ηλιακά πάρκα Nova Olinda (292 MW), Lapa (158 MW) και το αιολικό πάρκο Cristalandia (90 MW).
Επιπλέον, η πώληση αυτή είναι σύμφωνη με το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου Enel 2019-2021 και στοχεύει στη μεγιστοποίηση και επιτάχυνση της δημιουργίας αξίας μέσω της περιστροφής περιουσιακών στοιχείων για την ελευθέρωση πόρων που μπορούν να επενδυθούν σε νέα έργα.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr