Νεώριο: Συμφωνία με ONEX Elefsis Shipyards για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Νεώριο: Συμφωνία με ONEX Elefsis Shipyards για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με την ONEX για μέρος του ενεργητικού και του παθητικού των ναυπηγείων Ελευσίνας ανακοίνωσε το Νεώριο
Κατά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που έλαβε χώρα την 31η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή, αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού αναφορικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση από την εταιρεία ONEX ELEFSIS SHIPYARDS, LLC, κατόπιν επικύρωσης του σχετικού Σχεδίου Εξυγίανσης από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο δυνάμει του άρθρου 106β και 106δ του ΠτΚ, μέρους του ενεργητικού και παθητικού της θυγατρικής εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr