Οικονομία μηδενικού άνθρακα ως το 2050 ήταν το βασικό μήνυμα των ευρωεκλογών - Οι πολιτικές της αλλαγής

Οικονομία μηδενικού άνθρακα ως το 2050 ήταν το βασικό μήνυμα των ευρωεκλογών - Οι πολιτικές της αλλαγής
Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα από την απλή εφαρμογή της δέσμης για την καθαρή ενέργεια.
Εκατομμύρια πολίτες πήγαν στις κάλπες για να εκλέξουν τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 51% των εκλογών στην ΕΕ το τρέχον έτος ήταν το υψηλότερο από το 1999. Και ήταν η πρώτη φορά που η προσέλευση αυξήθηκε στις ευρωπαϊκές εκλογές.
Οι ψηφοφόροι θεωρούν όλο και περισσότερο ότι οι προκλήσεις για το κλίμα και την ενέργεια αντιμετωπίζονται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Σε πολλές χώρες, τα κόμματα που ήταν σαφέστερα σχετικά με την ανάγκη για κλιματικές φιλοδοξίες, είχαν καλή επίδοση.
Υπάρχει πλέον ευρεία δημόσια υποστήριξη για πολιτικές που θα προσφέρουν μια καθαρή οικονομία για όλους τους Ευρωπαίους - και το νέο Κοινοβούλιο πρέπει να ενεργήσει βάσει αυτής της εντολής.
Προκειμένου να καταστεί πραγματικότητα η μετάβαση στο κλίμα και στην ενέργεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα εφαρμόσει τη συμφωνηθείσα δέσμη για την καθαρή ενέργεια. Αυτό περιλαμβάνει την παραλαβή από τα κράτη μέλη φιλόδοξων και λεπτομερών εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα.
Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα από την απλή εφαρμογή της δέσμης για την καθαρή ενέργεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσει την ηλεκτροδότηση των μεταφορών και της θέρμανσης με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εάν η Ευρώπη θέλει να μειώσει τις εκπομπές, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ανεξαρτησία, η ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να αυξηθεί από το 24% του ενεργειακού μίγματος της Ευρώπης σήμερα σε πάνω από 60% μέχρι το 2050.
Η απαλλαγή από τον άνθρακα των βιομηχανιών της Ευρώπης πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής.
Κατά τα επόμενα 5 χρόνια, η χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να στοχεύει σε έργα που ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού: μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία σε ενέργεια μηδενικού άνθρακα, ξεκινώντας από τον άνεμο, καθώς και για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να επεκταθούν.
Εάν το Κοινοβούλιο κάνει αυτά τα βήματα, θα προσφέρει περισσότερο από μια καθαρή οικονομία: θα σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας με υψηλή εξειδίκευση, περισσότερη ευημερία και μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr