ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: H ICAP αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα σε «Α»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: H ICAP αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα σε «Α»
Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
H εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», ανακοινώνει, βάσει των  συμβατικών της υποχρεώσεων, που απορρέουν από το 21/3/2018 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου της, ύψους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120.000.000 €), την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας  από  την  εταιρεία  ICAP Group A.E. και την  διαβάθμιση της από BB σε Α.
Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr