Από τις ανανεώσιμες προήλθε το 82% της ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας χθες (19/5)

Από τις ανανεώσιμες προήλθε το 82% της ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας χθες (19/5)
Το 82% της ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από τις ΑΠΕ
Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στηρίχτηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας χθες Κυριακή 19/5.
Ειδικότερα, το 82% της ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από τις ΑΠΕ.
Τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι η χώρα παρήγαγε συνολικά 676,05 εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας την Κυριακή.
Από το σύνολο αυτό, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό 53,74% ισοδύναμο με 363,29 εκατομμύρια κιλοβατώρες.
Παράλληλα, οι τοπικοί σταθμοί παραγωγής άνθρακα συνέβαλαν 18,74% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι αιολικοί σταθμοί λειτουργούσαν με 4,30% και οι σταθμοί παραγωγής φυσικού αερίου 6,59%, ενώ 11,19% αποτελούσαν εισαγόμενο άνθρακα.
Το υπόλοιπο 5,44% προέρχεται από μονάδες γεωθερμικής ενέργειας, καυσίμων και βιοαερίου.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr