Τα κίνητρα της κυβέρνησης της Σκωτίας στους πολίτες για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων

Τα κίνητρα της κυβέρνησης της Σκωτίας στους πολίτες για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων
Η χρηματοδότηση, έως και 200.000 λίρες (περίπου 256.000 δολαρίων) ανά αίτηση, θα είναι διαθέσιμη στις τοπικές αρχές, στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το ποσό των 1,14 εκατ. λιρών θα διαθέσει από τον προϋπολογισμό της η κυβέρνηση της Σκωτίας, προκειμένου οι πολίτες της χώρας να ενθαρρυνθούν για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση, έως και 200.000 λίρες (περίπου 256.000 δολαρίων) ανά αίτηση, θα είναι διαθέσιμη στις τοπικές αρχές, στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους ενεργούς κόμβους ταξιδίων και στις κοινοτικές ομάδες για να υιοθετήσουν ηλεκτρονικά ποδήλατα και ποδήλατα ηλεκτρονικού εμπορίου εναλλακτικές λύσεις για τα ταξίδια με αυτοκίνητο.
«Οι τεχνολογικές εξελίξεις σημαίνουν ότι τα ηλεκτρονικά ποδήλατα μπορούν να παράσχουν μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση σε μονοκινητήρια ταξίδια με αυτοκίνητα", δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Συνδετικότητας κ. Michael Matheson.
Συνολικά 45 έργα και 460 ηλεκτρονικά ποδήλατα, ηλεκτρονικά φορτηγά και e-trikes χρηματοδοτήθηκαν στους προηγούμενους δύο γύρους του προγράμματος.

www.worldenergynews.gr