Πως οι Κινέζοι έφτασαν στο 60% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου

Πως οι Κινέζοι έφτασαν στο 60% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου
Οι Κινέζοι είχαν το 10% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου πριν 10 χρόνια και τώρα έχουν φτάσει το 60% επειδή ακριβώς δεν έχουν το πρόβλημα των CO2.
Δηλαδή δεν είναι είναι υποχρεωμένες οι βιομηχανίες τους να καταβάλουν το κόστος της αντιστάθμισης, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη για τους ρύπους και το οποίο μέσασε ένα χρόνο ανήλθε από τα 5 ευρώ στα 27 ανά τόνο.
Τάδε έφη ο κ. Ε.Μυτιληναίος θέλοντας να αναδείξει το νέο σκηνικό το οποίο είναι σε βάρος της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr