ΕΛΠΕ: Στις 7 Ιουνίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΛΠΕ: Στις 7 Ιουνίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Tροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το 2019
Στις 7 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια, όπως ανακοίνωσε σήμερα (13/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε την τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το 2019.
Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία επικαιροποιείται όπως παρακάτω:


Η εταιρεία σημειώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr