Η νέα μελέτη του IRENA για την απαλλαγή από τα CO2 μέχρι το 2050 μέσω των ΑΠΕ - Διαγράμματα με στόχους

Η νέα μελέτη του IRENA για την απαλλαγή από τα CO2 μέχρι το 2050 μέσω των ΑΠΕ - Διαγράμματα με στόχους
Οι εύρωστες οικονομικά χώρες, όπως η Γερμανία (40%), η Ισπανία (38%) και η Βρετανία (33%) έχουν αυξήσει σημαντικά το μερίδιο των ΑΠΕ στο ισοζύγιό τους
Η αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την εντατική ηλεκτροκίνηση, θα μπορούσαν να αποδειχθούν καταλυτικοί παράγοντες για την επιτυχή έκβαση των κλιματικών στόχων μέχρι το 2050, σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA).
Ειδικότερα, ο προβλεπόμενος ενεργειακός μετασχηματισμός θα μειώσει επίσης το καθαρό κόστος και θα αποφέρει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, όπως αυξημένη οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η γενική βελτίωση της ευημερίας.
Παράλληλα, η εξάπλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου ενεργειακού μίγματος (από το 1/5 σήμερα) σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μείωνε τη χρήση ορυκτών καυσίμων, υπεύθυνων για τις περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με την μελέτη του IRENA, οι εκπομπές CO2 συνεχίζουν να αυξάνονται και χρειάζεται να μειωθούν κατά 70% μέχρι το 2050.
Οι εύρωστες οικονομικά χώρες, όπως η Γερμανία (40%), η Ισπανία (38%) και η Βρετανία (33%) έχουν αυξήσει σημαντικά το μερίδιο των ΑΠΕ στο ισοζύγιό τους.

Επιπλέον, μέχρι το 2050, το 70% των μαζικών μεταφορών και μετακινήσεων θα γίνεται ηλεκτρικά, το 58% θα αφορά τα ενεργειακά κτίρια και το 35% τον τομέα της βιομηχανίας.

109


Σήμερα, σύμφωνα με την έρευνα, το 50% των πωλήσεων αυτοκινήτων στη Νορβηγία αφορούσε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το 2050 προβλέπεται να φτάσει το 70%.
Ένα ακόμη σημαντικός παράγοντας που θα αποφέρει τρομερά οφέλη στον κόσμο, αφορά την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας κατά 2,5% μέχρι το 2050, το οποίο θα διπλασιαστεί όταν αποφευχθούν οι κλιματικές και περιβαλλοντικές ζημιές.

204


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr