Εγκρίθηκε η διάθεση και έναρξη χρήσης στην Ελλάδα των διανομέων πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG

Εγκρίθηκε η διάθεση και έναρξη χρήσης στην Ελλάδα των διανομέων πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας ορίζεται ότι η έγκριση ισχύει για δέκα χρόνια
Εγκρίθηκε η διάθεση και έναρξη χρήσης στην Ελλάδα των διανομέων πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG τύπου HELIX CNG του ιταλικού οίκου κατασκευής Wayne Fueling Systems Italia Srl, μέλος του ομίλου Dover Fueling Solutions.
Στην απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας ορίζεται ότι η έγκριση ισχύει για δέκα χρόνια.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου καθώς και των πιθανών παραλλαγών αυτών είναο ίδιες με προηγούμενες εγκρίσεις και κατά την έναρξη χρήσης, οι ανωτέρω τύποι διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου πρέπει να σφραγίζονται, από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Για την επαλήθευση της νομιμότητάς τους, οι ανωτέρω διανομείς πεπιεσμένου φυσικού αερίου, πρέπει να φέρουν μόνιμη, μη μεταβιβάσιμη και εύκολα αναγνωρίσιμη πινακίδα ή ετικέτα αναγνώρισης, με κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία
•    Ο οίκος κατασκευής και ο τύπος των εν λόγω διανομέων
•    Ο αριθμός σειράς
•    Η μονάδα μέτρησης, ήτοι χιλιόγραμμα (kg)
•    Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας απόφασης.
Με ευθύνη του εισαγωγέα και του εκμεταλλευτή κάθε εγκατεστημένος διανομέας θα συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο ενώ η έγκριση κυκλοφορίας μπορεί να ανακληθεί με απόφάση του υπουργείου Οικονομίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr