Μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών ρύπων και μηδενισμό τους το 2050 ζητούν οκτώ χώρες της ΕΕ

Μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών ρύπων και μηδενισμό τους το 2050 ζητούν οκτώ χώρες της ΕΕ

Οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία είναι η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Δανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν κοινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, με αυστηροποίηση των στόχων για τη μείωση των εκπομπών ρύπων ως το 2030 και την επίτευξη μηδενικής εκπομπής CO2 ως το 2050.
Η πρωτοβουλία αναλήφθηκε εν όψει της συνάντησης κορυφής για το  μέλλον της Ευρώπης που πραγματοποιείται σήμερα (9/5) στη Ρουμανία, αλλά και εν όψει της Διάσκεψης Κορυφής για το Κλίμα που έχει συγκαλέσει ο ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη.
Οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία των οκτώ είναι η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο η Σουηδία, η Δανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο.
Πάντως απουσιάζουν η Γερμανία και η Ιταλία αλλά και χώρες όπως η Πολωνία και η Ελλάδα.
Οι οκτώ κυβερνήσεις υπέγραψαν μια κοινή επιστολή που παρουσίασε το Euractiv και με αυτή καλούν την ΕΕ να αυξήσει τους στόχους μείωσης των ρύπων για το 2030, προτείνοντας και συγκεκριμένα μέτρα. 
«Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για φιλόδοξες ανακοινώσεις στη σύνοδο του ΟΗΕ» αναφέρει το έγγραφο, το οποίο, μεταξύ άλλων, ζητεί τον  μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), προκειμένου η «πράσινη χρηματοδότηση» να καταστεί τομέας πρώτης προτεραιότητας για την ΕΙΒ. 

Χαμηλές επιδόσεις από την ΕΕ

Μέχρι στιγμής η συνεισφορά της ΕΕ στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα είναι κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί.
Σύμφωνα με ανάλυση του Carbon Market Watch, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν επιδεικνύουν την δέουσα δέσμευση στους στόχους.
Ανάμεσα στις χώρες αυτές αναφέρονται η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και άλλες.
Οι οκτώ χώρες που πιέζουν για πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες καλούν την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μάχη για το Κλίμα κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ.
Επιμένουν ότι η σχετική πολιτική πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της Ατζέντας Στρατηγικής της ΕΕ για την περίοδο 2019 - 2024, προειδοποιώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και καλούν τις χώρες - μέλη να εγκρίνουν το σχέδιο της Κομισιόν για το 2050. 
Το κείμενο τονίζει ότι ο αγώνας για το Κλίμα απαιτεί σε βάθος μετασχηματισμό όλων των τομέων της οικονομίας, προσθέτοντας ότι η αλλαγή αυτή αποτελεί ταυτόχρονα μία μεγάλη ευκαιρία για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη.
Επίσης ζητούν οι οικονομικές ροές, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους του Παρισιού, υποστηρίζοντας ότι τουλάχιστον το 25% όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων πρέπει να κατευθύνεται σε projects, τα οποία εντάσσονται στην πολιτική για το κλίμα.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr