ΔΕΗ: Διευθυντής Μελετών - Κατασκευών Αιολικών και Φωτοβολταϊκών έργων ο Δ. Βασιλάκης

ΔΕΗ: Διευθυντής Μελετών - Κατασκευών Αιολικών και Φωτοβολταϊκών έργων ο Δ. Βασιλάκης
Μέχρι την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, το ΔΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί με δεκαμελή σύνθεση
Kαθήκοντα  Διευθυντή στη Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών Αιολικών και Φωτοβολταικών Έργων της ΔΕΗ ανέλαβε ο κ. Δημήτριος Βασιλάκης. 
Κατόπιν τούτου παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Μέχρι την, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, το ΔΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί με δεκαμελή σύνθεση δυνάμει του άρθρου 9 παρ.3 του ισχύοντος Καταστατικού.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr