Το Ερρίκος Ντυνάν στα όρια του default – Αρνητική καθαρή θέση, αρνητικό EBITDA, αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων το 2018

Το Ερρίκος Ντυνάν στα όρια του default – Αρνητική καθαρή θέση, αρνητικό EBITDA, αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων το 2018
Η Πειραιώς θα αποτιμήσει την νέα πρόταση και ανάλογα θα κινηθεί αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα επιδεινούμενα οικονομικά δεδομένα η πρόταση του Ωνασείου… είναι μια αξιόπιστη λύση που βγάζει από τα αδιέξοδα όλους τους εμπλεκόμενους
Το Ερρίκος Ντυνάν το γνωστό θεραπευτικό κέντρο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο καθώς το Ωνάσειο επανήλθε με οικονομική προσφορά για την εξαγορά του νοσοκομείου που ανήκει στην τράπεζα Πειραιώς.
Μάλιστα υπήρξε συνάντηση στις 6 Μαίου στο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού, της διοίκησης της Πειραιώς, εκπροσώπων του Ωνασείου και υπουργών.
Το Ωνάσειο ως γνωστό επιδιώκει να συγχωνεύσει το Ερρίκος Ντυνάν και εν συνεχεία να το προσφέρει στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
Η κυβέρνηση προεκλογικά το βλέπει ως ευκαιρία να δείξει στην κοινωνία ότι εστιάζει στην Υγεία και λαμβάνει πρωτοβουλίες.
Το Ωνάσειο από την πλευρά του με τίμημα πέριξ των 80-82 εκατ ευρώ προσφέρει στην Πειραιώς μια οικονομική λύση και ταυτόχρονα δημιουργείται ένας νέος πυλώνας στο σύστημα υγείας.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα που αφορά την εταιρία Ημιθεα που ανήκεις την Πειραιώς και η οποία διαχειρίζεται το Ερρίκος Ντυνάν.
Η οικονομική κατάσταση του Ερρίκος Ντυνάν έχει σημαντικά επιδεινωθεί το 2018 σε σχέση με το 2017.
-Αρνητική καθαρή θέση, αρνητικά κεφάλαια -27 εκατ ευρώ.
Το Ερρίκος Ντυνάν δεν έχει κεφάλαια και η Πειραιώς πρέπει να το χρηματοδοτήσει.
-Τα EBITDA δηλαδή τα προ φόρων τόκων προβλέψεων και αποσβέσεων κέρδη… είναι ζημίες -6 εκατ για το 2018
-Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 13 εκατ ευρώ στα 36 εκατ ευρώ.
-Το Ερρίκος Ντυνάν αποτιμάει το ακίνητο 70 εκατ αλλά η πραγματική του αξία σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν ξεπερνάει τα 30-35 εκατ ευρώ
-Τα έσοδα φθάνουν τα 50 εκατ ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις σε 130 εκατ ευρώ.
-Οι απαιτήσεις κατά πελατών έχουν αυξηθεί περαιτέρω κατά 4 εκατ ευρώ.
-Ο ισολογισμός χρήσης 2018 έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το 2017.
Πρόκειται για μια εταιρία που εμφανίζει μεγάλη επιδείνωση στην χρηματοοικονομική της θέση και σίγουρα απαιτεί άμεσα λύσεις.
Εταιρίες όπως η Notos Com, Jetoil κ.α. χρειάστηκαν haircut έως 70% για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Η πρόταση του Ωνασείου είναι ξεκάθαρο ότι δίνει ουσιώδη λύση στην Πειραιώς και στο σύστημα Υγείας.
Η Πειραιώς θα αποτιμήσει την νέα πρόταση και ανάλογα θα κινηθεί αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα επιδεινούμενα οικονομικά δεδομένα η πρόταση του Ωνασείου… είναι μια αξιόπιστη λύση που βγάζει από τα αδιέξοδα όλους τους εμπλεκόμενους.
Η ΝΔ ασκεί κριτική με πολιτικούς όρους αλλά θα πρέπει να αξιολογήσει και την δραματικά επιδεινούμενη κατάσταση του Ερρίκος Ντυνάν.
To θεραπευτήριο μόλις που έχει 1,5 εκατ ταμειακά διαθέσιμα.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr