Μέσω δύο θυγατρικών SPV η τιτλοποίηση των οφειλών προς τη ΔΕΗ – Θα μεταβιβαστούν χρέη 1,5 δις. ευρώ

Μέσω δύο θυγατρικών SPV η τιτλοποίηση των οφειλών προς τη ΔΕΗ – Θα μεταβιβαστούν χρέη 1,5 δις. ευρώ

Στην πρώτη εταιρία ειδικού σκοπού θα μεταφερθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές ως 60 ημέρες και στο δεύτερο οφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών

Σε τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πρόκειται να προχωρήσει η ΔΕΗ με στόχο να αντλήσει ρευστότητα της τάξης των 350 - 400 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ θα προχωρήσει στη σύσταση δυο εταιριών ειδικού σκοπού (SPV) που θα είναι κατά 100% θυγατρικές της, στις οποίες θα μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών της, ύψους περίπου 1,5 δις ευρώ έναντι των οποίων οι δυο εταιρίες θα συνάψουν κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια με ενέχυρο τις εν λόγω οφειλές.
Το σχέδιο, που εκτιμάται ότι μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή το Φθινόπωρο, βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας εδώ και περίπου δύο μήνες σε συνεργασία και με την κοινοπραξία της Qualco, η οποία ως γνωστόν έχει αναλάβει να εισπράξει ληξιπρόθεσμες οφειλές για λογαριασμό της ΔΕΗ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δυο εταιρίες που μετέχουν στην κοινοπραξία της Qualco, δηλαδή η Deutsche Bank και Finacity Corporation λειτουργούν ως σύμβουλοι της ΔΕΗ στο σχέδιο της τιτλοποίησης των οφειλών ενώ εντός των ημερών αναμένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ και συμφωνία συνεργασίας με δικηγορική εταιρία που θα συνδράμει στο εγχείρημα. 
Το σχέδιο προβλέπει ότι στο πρώτο SPV η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες οφειλές ως 60 ημέρες και στο δεύτερο οφειλές καθυστερούμενες από 90 ημέρες και πάνω.
Η συνολική αξία των ληξιπροθέσμων που θα μεταβιβαστούν στις δύο θυγατρικές θα ανέλθει σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ και το συνολικό ύψος των δανείων θα ανέρχεται στο 20 - 25% της αξίας αυτής.  
Διοργανωτής της έκδοσης για το δάνειο που θα λάβει η θυγατρική με τις ληξιπρόθεσμες ως 60 ημέρες θα είναι η Deutsche Bank, ενώ στο δάνειο του δεύτερου SPV με τις οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών θα είναι η Finacity Corporation.
Το επιτόκιο δανεισμού (κουπόνι) θα είναι διαφορετικό για το δάνειο του κάθε SPV, χαμηλότερο, όπως εκτιμάται, στο πρώτο με το περισσότερο «καλό» χαρτοφυλάκιο των 60 ημερών και υψηλότερο στο δεύτερο, που παρουσιάζει και τον υψηλότερο κίνδυνο.

Χρονική επέκταση της συνεργασίας με την Qualco

Στελέχη της εταιρίας διευκρίνιζαν ότι η ΔΕΗ, μέσω των δύο θυγατρικών εταιριών θα συνεχίσει να είναι εκείνη που εισπράττει τις οφειλές, οι οποίες δεν μεταβιβάζονται σε fund.
Δήλωσαν μάλιστα πως οι όροι της αποπληρωμής του δανείου θα συναρτηθούν από την είσπραξη των ληξιπροθέσμων και ότι αν οι εισπράξεις είναι υψηλότερες, τότε θα απομείνουν στην εταιρία.
Παράλληλα η ΔΕΗ θα επεκτείνει για δυο έως τρεις μήνες τη σύμβασή της με την κοινοπραξία της Qualco, η οποία λήγει σύντομα.
Όπως είναι γνωστό η Qualco ανέλαβε την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Νοέμβριο του 2017.
Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό πακέτο που διαχειρίστηκε ήταν ύψους 1 δις ευρώ και σε διάστημα 12 μηνών εισέπραξε 330 εκατ. ευρώ μετρητά και περί τα 55 εκατ. ευρώ από διακανονισμούς οφειλών.
Ας σημειωθεί ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος, υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να συνυπολογίζονται τα ποσά των διακανονισμένων οφειλών.
Στα ληξιπρόθεσμα που θα μεταβιβαστούν στις δύο θυγατρικές δεν θα συμπεριληφθούν οφειλές πελατών, όπως η ΛΑΡΚΟ.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr