Λιγότερη, αλλά ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια διατέθηκε στην Ευρώπη το 2018

Λιγότερη, αλλά ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια διατέθηκε στην Ευρώπη το 2018

Ο όγκος συναλλαγών μειὠθηκε 1% αλλά η αξία της αγοράς  αυξήθηκε κατά 25%

Ο όγκος των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας στις κύριες αγορές χονδρικής πώλησης στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 1% στις 9.270 τερατοβάτρες (TWh) πέρυσι, αλλά η άνοδος των τιμών οδήγησε την αξία της αγοράς  σε αύξηση κατά 25% σε υψηλό επταετίας σύμφωνα με στοιχεία της  εταιρείας ερευνών Prospex.
Η αγορά ξεπέρασε τα 459 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018, καθώς η παγκόσμια ζήτηση καυσίμων και η πολιτική στήριξη της αγοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προκάλεσαν την άνοδο της  τιμής των συμβάσεων χονδρικής, , σύμφωνα με  την έκθεση  της Prospex, η οποία παρακολουθεί την αγορά από το 2001.
Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει βασικό στοιχείο των εμπορικών δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ενώ συμμετέχουν επίσης εμπορικοί οίκοι commodity και επενδυτικά κεφάλαια.
"Το 2019 φαίνεται να έχει ξεκινήσει καλά από την άποψη του όγκου και τα θεμελιώδη μεγέθη της εμπορίας για επιχειρήσεις κοινής ωφελείας εξακολουθούν να ισχύουν", δήλωσε ο Ben Tait, ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης .
Η Prospex  στα αποτελέσματα του 2018 περιελάμβανε ανταλλαγές ενέργειας και την εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC), σύμφωνα με το Reuters η οποία χάνει την κυριαρχία της, καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης μετατρέπονται σε ρυθμιζόμενες αγορές προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειώσουν τους κινδύνους των αντισυμβαλλομένων.
Η αγορά OTC, αντιπροσώπευε το 63% το 2018, πολύ κάτω από τα επίπεδα του 2000.
Ο συνολικός όγκος το 2018 υποχώρησε κάτω από το ιστορικό υψηλό του 11.812 TWh το 2016, ένα έτος που είχε παρατηρηθεί ύφεση κατά τη διάρκεια της παράτασης  του κλεισίματος των γαλλικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Ο γερμανικός όμιλος EEX κατέχει ηγετική θέση στην αγορά με συνολικό όγκο πωλήσεων 3.749 TWh, ειδικά σε προθεσμιακές συμβάσεις και OTC, ενώ η Nasdaq Commodities κατέλαβε τη δεύτερη θέση με συνολικό όγκο 1.067 TWh.
Σημαντικές  ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσαν  η νορβηγική  Nord Pool, η ισπανική OMIE, η ιταλική GME της Ιταλίας και ο αμερικανικός παγκόσμιος φορέας, ICE.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr