Από τα υδροηλεκτρικά το 92,7% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Νορβηγίας το Μάρτιο

Από τα υδροηλεκτρικά το 92,7% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Νορβηγίας το Μάρτιο
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της σκανδιναβικής χώρας μειώθηκε κατά 7,4% το Μάρτιο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
Από την υδροηλεκτρική ενέργεια παρήγαγε η Νορβηγία τον Μάρτιο το 92,7% της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της χώρας (SSB).
Ειδικότερα, η χώρα παρήγαγε 11,31 TWh ηλεκτρικής ενέργειας.
Εκτός από την υδροηλεκτρική ενέργεια, η χώρα παρήγαγε το 4,7% της ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική ενέργεια και 2,7% από τη θερμική ενέργεια.
Η εξόρυξη αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και η εντατική παραγωγή ενέργειας συνιστούσαν το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης.
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της σκανδιναβικής χώρας μειώθηκε κατά 7,4% το Μάρτιο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr