Tέσσερα καίρια ερωτήματα για το μέλλον της ΔΕΗ μετά την συνέντευξη Παναγιωτάκη

Tέσσερα καίρια ερωτήματα για το μέλλον της ΔΕΗ μετά την συνέντευξη Παναγιωτάκη

Τι μπορεί  να κάνει άμεσα η ΔΕΗ για να αντιστρέψει την ζημιογόνα εικόνα;

Στο επίκεντρο παραμένει η προσπάθεια σταθεροποίησης της ΔΕΗ μετά και την συνέντευξη του προέδρου της κ. Εμ Παναγιωτάκη στο Εθνος της Κυριακής σήμερα 5/5/2019.
Προκύπτουν όμως βασικά ερωτήματα σε σχέση με τους τρόπους που η ΔΕΗ θα διασφαλίσει την αναστροφή της από το ρεκόρ-ζημιών που κατέγραψε:

1.Πως θα αντιμετωπίσει την μείωση του κύκλου εργασιών που το 2018 έφτασε τα € 201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω της απώλειας  μεριδίου αγοράς και  της  μείωσης  της εγχώριας  ζήτησης.
Το EBITDA μειώθηκε εξ αυτού κατά 208 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν σε 44,5%.Πως θα αναστραφεί η τάση, όταν το μερίδιο της ΔΕΗ θα πρέπει να υποχωρήσει και άλλο σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στους θεσμούς;
Σημειώνεται ότι τα ΕBITDA μειώθηκαν κατά 44,5% ή € 208,9 εκατ, τα οποία ανήλθαν σε € 260,1εκατ. το 2018 έναντι € 469 εκατ. το 2017. 

2.Επιπλέον,  σημαντική  αρνητική επίπτωση το 2018 είχε η υψηλότερη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2(κατά € 137,9 εκατ.).
Η συνολική ζημιά από τα CO2 ανήλθε σε  279,5 εκατ ευρώ το 2018 με αύξηση μέσης τιμής από 5,71 ευρώ/τόνο στα 11,93 ευρώ/τόνο.Αναφέρεται ότι είχαν υπάρξει προαγορές στα 15,8 ευρώ ανά τόνο.
Το 2019 που οι τιμές κινούνται στα 22- 25 ευρώ ανά τόνο, πόσες θα είναι οι ζημίες και πως η ΔΕΗ τις έχει αντισταθμίσει ή τι πρόκειται να κάνει με την πώληση των λιγνιτικών;

3.Όσον αφορά την ιδιαίτερα αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (κατά€ 151,6 εκατ.), η οποία συνολικά έφτασε τα €223,8εκατ. ζημιές το 2018, το ζήτημα παραμένει ακανθώδες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ποσότητες «ΝΟΜΕ» υπερέβαιναν το αντίστοιχο άθροισμα λιγνιτικής και υδροηλεκτρικήςπαραγωγής, φαινόμενο το οποίο προβλέπεται να διατηρηθεί και για όλο το 2019, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ κατά τα αποτελέσματα.
Όταν οι τιμές και οι ποσότητες βαίνουν το 2019 αυξανόμενες πώς θα αντιμετωπιστούν οι νέες ζημίες; Πότε η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει το τέλος των ζημιογόνων ΝΟΜΕ;

4.Για τις επενδύσεις
, όπου αναφέρθηκε ότι το 2019 προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 790 εκατ. ευρώ και η  ΔEΗ  είναι μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας, οι οποίες αφορούν στην κατασκευή της Πτολεμαΐδας V, στις ΑΠΕ, στο Δίκτυο Διανομής, και στον εκσυγχρονισμό Μονάδων Παραγωγής και λειτουργία των Ορυχείων.
Τι θα γίνει με τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες που είναι το άμεσο ζητούμενο και πως θα χρηματοδοτηθούν;
Όταν η ΔΕΗ δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη τα ΑΔΙ για τις λιγνιτικές αλλά εκφράζεται η προσδοκία, τι θα γίνει με την μεγάλη επένδυση της Πτολεμαϊδας 5 σε αυτόν τον τομέα;

Στα θετικά πρέπει να συνυπολογιστούν τα εξής:

Οι εφάπαξ επιβαρύνσεις στα  αποτελέσματα του 2018 του σχηματισμού πρόσθετης πρόβλεψης ύψους € 109,5εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων € 78,7 εκατ. μέσω εξώδικου και € 30,8 εκατ. μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017ήταν € 32,7εκατ.

Πέραν αυτών, τα αποτελέσματα του 2018 έχουν επηρεαστεί από τις παρακάτω εφάπαξ επιπτώσεις:-πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 148,8 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της  μελλοντικής  υποχρέωσης  που  αναλαμβάνει  η  ΔΕΗ και η  θυγατρική της  ΔΕΔΔΗΕ λόγω  της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους €15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (αρνητική επίπτωση).

Οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους € 105,2 εκατ.(θετική επίπτωση).
Το ΕΛΑΠΕ επιβάρυνε με  196, 3 εκατ ευρώ.ζημιές το 2018, ενώ με την εκκαθάριση θα επιστρέψουν στην ΔΕΗ 100 εκατ το 2019.

Αντίστοιχα,τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επηρεαστεί από την εφάπαξ καταβολή των ΥΚΩ 359,8 εκατ για 2012-2016
Παράλληλα το 2019 αναμένεται να δοθούν στην ΔΕΗ και ΥΚΩ από την περίοδο προ του 2012 ύψους 260 εκατ ευρώ.
Π.Μπ.
www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr