Κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού σταθμού 34 MW στην Ζάμπια από την Enel

Κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού σταθμού 34 MW στην Ζάμπια από την Enel
Ξεκίνησαν οι εργασίες της Enel Green Power για τη λειτουργία του πρώτου φωτοβολταικού σταθμού συνολικής ισχύος 34 MW.
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος Scaling Solar του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η εταιρεία Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Ζάμπια (IDC) διαχειρίζεται το πρόγραμμα, το οποίο τον Ιούνιο του 2016 χορήγησε στην EGP το δικαίωμα ανάπτυξης, χρηματοδότησης, κατασκευής, ιδιοκτησίας και λειτουργίας του εργοστασίου.
Η ηλιακή μονάδα, στην οποία το 80% κατέχει η EGP και το 20% ανήκει στην IDC, υποστηρίζεται από μια 25ετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υπογραφεί με την κρατική επιχείρηση ZESCO της Ζάμπια.
Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του, η εγκατάσταση αναμένεται να παράγει περίπου 70 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, αποφεύγοντας παράλληλα την ετήσια εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα πάνω από 25.600 τόνους στην ατμόσφαιρα.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η EGP είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος φορέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αφρική σε όρους εγκατεστημένου MW. Ο Όμιλος Enel επενδύει περίπου 700 εκατ. Ευρώ στην ήπειρο, κατασκευάζοντας 900 MW αιολικής και ηλιακής χωρητικότητας στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδίου 2019-2021.
Ο όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα στη Ζάμπια, καθώς και στη Νότια Αφρική, όπου λειτουργεί πάνω από 500 MW και έχει εκτελεσθεί περισσότερα από 700 MW.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr