Στα 48 MW η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο

Στα 48 MW η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο
Από το 2013 επιχορηγείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) στις οικίες ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών
Τον Ιανουάριο του 2019 η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων που ήταν εγκατεστημένα σε κατοικίες ανερχόταν περίπου στα 48MW.  Η ενδεικτική παραγωγή των συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων κυμαίνεται περί τις 77 γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος από τις 1,650 GWh που είναι περίπου η ετήσια οικιακή κατανάλωση.
Πρόκειται για φωτοβολταϊκά που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering), δηλαδή συστημάτων σε οικίες αποκλειστικά για σκοπούς ίδιο-κατανάλωσης, οπότε δεν επιτρέπεται η εμπορική εκμετάλλευση τυχόν επιπλέον παραγόμενης ενέργειας από οικιακούς καταναλωτές. Αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα, στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κύπρου με τη νέα Οδηγία των ΑΠΕ της Ε.Ε, θα δοθεί η δυνατότητα σε αυτοκαταναλωτές, να πωλούν πλεονάζουσα παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. 
Από το 2013 επιχορηγείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) στις οικίες ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών. Την περίοδο 2013-2018 έχουν δοθεί συνολικά €6.856.101 ως επιχορήγηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 2.549 οικίες ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών.
Αυτά σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, σε ερώτηση της βουλευτού Λάρνακας Αννίτας Δημητρίου.
Το 2017 η συνολική παραγόμενη ενέργεια από συστήματα ΑΠΕ ήταν, 211,45 GWh από αιολικά πάρκα:  173,73 GWh από φωτοβολταϊκά συστήματα και 51,55 GWh από συστήματα βιομάζας και βιοαερίου. Δηλαδή συνολικά 436,73 GWh από τις 4.500 GWh που είναι περίπου η συνολική κατανάλωση στην Κύπρο.
Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει ακόμη ξεπεράσει του στόχους που τίθενται στα πλαίσια της  σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε. για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σημειώνει ακόμα ο Γιώργος Λακοτρύπης. 
Το 2017 το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο ανήλθε στο 9.72.%.  Το συγκεκριμένο ποσοστό θα πρέπει να ανέλθει στο 13% μέχρι το τέλος του 2020. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη των στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τις ΑΠΕ και σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, μέχρι το 2020 στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία 360MW φωτοβολταϊκών συστημάτων, 175 MW αιολικών πάρκων και 15MW μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο.

Πηγή:philenews
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr