ΔΕΗ: Ο ορκωτός είπε τα αυτονόητα

ΔΕΗ: Ο ορκωτός είπε τα αυτονόητα
Δεν χρειάζεται η παρατήρηση του ορκωτού για να καταλάβει κανείς πόσο πιεστικό είναι το πρόβλημα για την ΔΕΗ με αυτήν την εικόνα.
Το στοιχείο βέβαια της αρνητικής διαφοράς μεταξύ βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα 949 - 708 εκατ ευρώ δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.
Η αναφερόμενη όμως ουσιώδης αβεβεαιότητα υποδεικνύει την ανάγκη επίσπευσης των κινήσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr