ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στους κληρονόμους περιήλθε ποσοστό 6,064% του εκλιπόντος Νικολάου Κάμπα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στους κληρονόμους περιήλθε ποσοστό 6,064% του εκλιπόντος Νικολάου Κάμπα
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι 6.271.826 μετοχές οι οποίες ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,064% επί του μετοχικού κεφαλαίου, περιήλθαν στους νόμιμους κληρονόμους του εκλιπόντος Νικολάου Κάμπα, ουδείς εκ των οποίων κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr