Ελλάκτωρ: Στις 17 Απριλίου 2019 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2018 - Δεν θα διανείμει μέρισμα

Ελλάκτωρ: Στις 17 Απριλίου 2019 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2018 - Δεν θα διανείμει μέρισμα
Στις 17 Απριλίου 2019 θα δημοσιεύσει η Ελλάκτωρ τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2018
Στις 17 Απριλίου 2019 θα δημοσιεύσει η Ελλάκτωρ τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/4/2019) η εταιρεία.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελλάκτωρ Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, σύμφωνα με το οποίο:
1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.
2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2018 θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 και θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας την ίδια μέρα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ.
3. Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2018 θα γίνει την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr