Δεν ανησυχεί η ΔΕΗ για την επιστολή Βεστάγκερ

Δεν ανησυχεί η ΔΕΗ για την επιστολή Βεστάγκερ
Ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει προσδιοριστεί
Δεν ανησυχεί η ΔΕΗ για την επιστολή – προειδοποίηση Βεστάγκερ σε σχέση με την εύρυθμη εξέλιξη του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών.
Πρόκειται για απάντηση – επιστολή του γγ του ΥΠΕΝ Μ. Βερροιόπουλου για την οποία πηγές προσκείμενες στη ΔΕΗ αναφέρουν ότι ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει προσδιοριστεί.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr